Nad úryvkem z Písma: Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel……V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili 

Výklad Písma s Ježíšem Modlete se tak dlouho, dokud nedosáhnete této vnitřní intelektuální svobody a odstupu. Jakmile dosáhneme určitého poctivého stupně intelektuální a emocionální svobody, musíme se pokusit přejít do pozice odstupu od vlastní vůle a jejích cílů, potřeb a přání.

Pokud výklad vede naše Pravé Já k prožívání některého nebo několika plodů Ducha, jak jsou vyjmenovány v listu Galaťanům 5,22-23 – lásky, radosti, pokoje, trpělivosti, laskavosti, dobroty, důvěřivosti, mírnosti a sebeovládání -, myslím, že můžeme věřit, že tento výklad pochází z Ducha, z hlubšího proudu moudrosti. Pokud z výkladu vyplývají nějaké negativní nebo trestající emoce – jako je morousovská radost, pocit nadřazenosti, sebeuspokojení, arogantní dualistická jistota, touha po pomstě, potřeba vítězství nebo jakýkoli duch odmítání či vylučování -, nejedná se o Ježíšovu hermeneutiku, ale o naše vlastní ego, které stále řídí loď.

 

Nakonec si připomeňme Ježíšovo pokušení na poušti (viz Mt 4,1-11). Jsou zde uvedena tři pokušení ke zneužití moci – ekonomické, náboženské a politické. Dokonce i Ježíš musel čelit těmto rafinovaným převlekům, než začal jakoukoli veřejnou službu; je to varování pro nás všechny. (Richard Rohr OFM)