G10 – Výkupné

Nad úryvkem z Písma: Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“  Anselm z Canterbury ve středověkém pojednání: Proč se Bůh stal člověkem? napsal: Bylo potřeba zaplatit cenu, aby Bůh získal zpět svoji čest, a bylo jí potřeba zaplatit...

G9 – Číst Písmo s nazíráním

Jistě uhodnete, kam patří níže uvedený  úryvek z Písma: Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a...

Řehole – její vznik a vývoj

      Nad úryvkem z Řehole: Papež: Naši vroucně milovaní synové, generální ministři čtyř františkánských řádů se pak na nás obrátili s prosbou, abychom schválili takto sestavenou řeholi (Schvalovací apoštolský list papeže Jana Pavla II) 24. června 1978, v 16. roce...