Nad úryvkem z Řehole: Papež: Naši vroucně milovaní synové, generální ministři čtyř františkánských řádů se pak na nás obrátili s prosbou, abychom schválili takto sestavenou řeholi (Schvalovací apoštolský list papeže Jana Pavla II) 24. června 1978, v 16. roce našeho pontifikátu

  Názor Luboše Kolafy OFS:

 Františkánské charisma prošlo vývojem osmi set let. I dnes je zde přítomno k prospěchu církve a lidské společnosti právě dnes, kdy se tak šíří líbivé nauky a podporují sklony, které odcizují duše Bohu a nadpřirozeným věcem.

Řeholi podepsal papež po té, co se jí věnovali s chvályhodným úsilím a společnou prací čtyři františkánské řády po dobu deseti let . Bylo to nutné vzhledem ke změněným podmínkám doby i s ohledem na pokyny a povzbuzení, která v této věci vydal ekumenický II. vatikánský koncil. O tom svědčí pilnému čtenáři odkazy v ní uvedené, prameny z nichž ministři čerpaly. Jsou to jak předešlé řehole, tak citáty papežů pronesených k terciářům, tak i  s ohledem na pokyny a povzbuzení, která v této věci vydal ekumenický II. vatikánský koncil.

Nová řehole je svědkem živosti františkánského charismatu, které je vždy spojeno s církví putující. Je svědkem úzkého spojení Sekulárního řádu s františkánskými řády. V současné době se církev ještě úžeji spojuje s laiky, touží znát jejich smýšlení a názory (synoda) a právě laici shromáždění v sekulárním řádu, jež slibuje že se bude přizpůsobovat potřebám a očekáváním svaté církve ve změněných podmínkách doby, by měli mít touhu předávat své zkušenosti založené na osmi stech letech vývoje směrem do místních farností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každého z nás může zastínit moc Nejvyššího, když mu to dovolíme. Nechceme kopírovat jiná společenství v církvi ale zpřítomňovat společné charisma serafínského Otce v životě a poslání církve