Nad úryvkem z Řehole: Ať se účastní svátostného života církve, především eucharistie…Tak ať [v sobě] obnovují tajemství Kristova života.

Názor Luboše Kolafy OFS:

Eucharistie má mnoho významů pro každého křesťana. sv. Augustýn napsal: Musíme tělo podávat Božímu lidu, dokud  tento nepozná, že je to co jí ! A že je to co pije! Zvláště terciáři, kteří mají v erbu slovo Bratrství chápou při přijímání, že chléb a víno zastupují každého z nás. Že jsme každý v přítomném okamžiku radikálně spojeni tělem a krví Kristovou a s tělem a krví našich bratrů a sester. Že jsme jakýmsi tajemným způsobem přítomni s Bohem, majícím lidskou zkušenost. (Řím 8:18-25 – jako stvoření, 1.Kor 10:16 a 11:23 jako chléb a víno a 12:12 jako lidé)

To co jsme v Bohu, je to co všichni jsme. (R.Rohr Univerzální Kristus str 140, , vydáno Barristr a Principal 2020) 

Ačkoliv katolíci správně potvrzují reálnou přítomnost Ježíše v těchto fyzických prvcích země, většina z nich si neuvědomuje důsledky toho, co potvrzují. Chléb a víno jsou do značné míry chápány jako výhradní přítomnost, zatímco ve skutečnosti je úkolem sdělovat skutečně inkluzivní – a vždy šokující – přítomnost.

Musíme jíst a pít Tajemství, tak dlouho dokud nám jednoho dne v nehlídaném okamžiku nedojde: “Můj Bože, já jsem opravdu to, co jím! I já jsem Tělo Kristovo.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každého z nás může zastínit moc Nejvyššího, když mu to dovolíme. Nechceme kopírovat jiná společenství v církvi ale zpřítomňovat společné charisma serafínského Otce v životě a poslání církve