Sekulární františkán Luboš Kolafa ofs

 

Sdílím svoje myšlenky, názory, úvahy. život v řádu, život v církvi, přečtené knihy a články. Výše uvedené menu s logem Ta nabízí odkazy k 800 letému výročí řehole. Glosy na texty z Písma a také Blog o církvi a sekulárním životě. V záložce Osobnosti si přečteš neco o historii řádu v ČR. Nabízím také místním společenstvím vytvoření webové prezentace – jako ukázka MBS Plzeň.

Ještě výšemodrá záložka menu odkazuje na web O Františkánské rodině. Tam nabízím knihy a kalendář františkánské rodiny se odkazy na různá setkání.

Výpisky z knih a článků co jsem přečetl pro sebe ale i pro ostatní ZDE KLIKNI            Vytvořím stránky na internetu pro místní společenství ZDE KLIKNI

800 let výročí řehole – úvahy

Odpovědi sester a bratří na otázky k článku č. 18 Řehole

Soubor odpovědí sestavil a upravil podle písemných příspěvků Br. Vladimír František Tykvart 19.11.2023   Naše společenství promýšlí způsob života, který nám ukládá Řehole. Na setkání 9.1.2024 odpovídali sestry a bratři na otázky, které souvisí s články 18 Řehole...

Zamyšlení nad článkem 18. Řehole

Kromě toho ať mají úctu k ostatnímu stvoření, živému i neživému, které “je obrazem Nejvyššího” (1 Cel 80; Chvalozpěv stvoření 4). Od pokušení zneužívat je ať se snaží přejít k františkánskému pojetí všeobecného bratrství. Motto Modlitba včeliček „Dobrý náš...

Řehole 2023 FORMACE k článku 18

„Chvalozpěv stvoření“ sekulárního františkána a Článek 18. Řehole SFŘ Čl. 18. (setkání bratří a sester u kostela NPM) Reflexe z minulého setkání Jana Pachnerová: při našem posledním setkání 10.10. jsme prošli články 15. až 17. naší Řehole o poslání a službě...

Odpovědi sester a bratří na otázky k článku č. 15 až 17 Řehole

Soubor odpovědí sestavil a upravil podle písemných příspěvků Br. Vladimír František Tykvart 19.11.2023   Naše společenství promýšlí způsob života, který nám ukládá Řehole. Na setkání 7.11. 2023 odpovídali sestry a bratři na otázky, které souvisí s články 15 až 17...

O SEKULÁRNÍM FRANTIŠKÁNSKÉM ŘÁDU

Sekulární františkánský řád je součástí mezinárodní františkánské rodiny,do které patří mužské a ženské řeholní řády, kongregace a další sdružení.  Jedná se o nejpočetnější řeholní rodinu ve světě

Rozlišování

Rozlišovat znamená riskovat...znamená to otevřít se něčemu novému. Znamená to pustit otěže a nechat se vést k cíli, který neznáme. Univerzitní instituce jsou neustále ohrožovány těmito viry: fragmentací, povrchností a instrumentalizací. Jaký typ člověka si...

Glosy nad Biblí

Glosy nad Biblí

Zapoj se do vytváření krátkých úvah nebo glos nad Božím slovem.

Krátké glosy se mohou týkat jednoho slova z Písma nebo to může být osobní úvaha nad celým textem. Nejde o teologii – jde o srdce.

Na kanálu Youtube Sebastián Smrčina OFM, františkánský kněz se zamýšlí nad každodenní situací člověka