G17 – Lidé modlitby

Hospodin Bůh zavolal na člověka: ‚Kde jsi?‘ On odpověděl: ‚Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý,a proto jsem se skryl‘“ Už se necítil jako syn, ale jako provinilý služebník. My – na rozdíl od Adama – chceme vytrvat ve vztahu Božích...

G16 Lidé světla

Biblický text kurzívou: Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím (od narození slepý muž Jan 9:25) Lidé Světla dospívají k vidění na vyšší úrovni, k vidění jak do hloubky, tak do šíře. Takoví lidé nemusí „dokazovat“, že Ježíš je Bůh nebo Kristus a...

G15- Ne nás, ale svoje jméno oslav

Text: Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav“ Jeden život, jedno utrpení a jedna smrt, jedna vlna na které společně plujeme Naše spory o osobní zásluze, odměně a trestu, o genderových, rasových a třídních rozdílech a soukromém vlastnictví – všechny ty věci,...
Svoboda svůdná, ale zrádná

Svoboda svůdná, ale zrádná

Lubomír Mlčoch – zamyšlení nad snem svobody při konferenci Diaolg uprostřed Evropy. Universum ČKA 2/2019 str 17 Svoboda politická není jedinou lidskou svobodou a je hluboce ovlivněna svobodami jinými a dokonce podstatnějšími. Základem všech svobod je svoboda...