Svoboda svůdná, ale zrádná

Svoboda svůdná, ale zrádná

Lubomír Mlčoch – zamyšlení nad snem svobody při konferenci Diaolg uprostřed Evropy. Universum ČKA 2/2019 str 17 Svoboda politická není jedinou lidskou svobodou a je hluboce ovlivněna svobodami jinými a dokonce podstatnějšími. Základem všech svobod je svoboda...

G14- Člověk to sám neunese.

Texty:  Jedno tělo, jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni ….neboť měl…zakusit smrt za všechny…jednou provždy, když obětoval sám sebe. Podobenství o Božím království Jedinou cestou ven z hlubokého smutku z reality světa je jít s „Ním a skrze...

Řehole 2023 – lekce 2

4-FORMACEII_cl-4_20230406Stáhnout FORMACE – sdílení 1 Život podle evangelia (Článek 4 Řehole SFŘ) Řehole a život sekulárních františkánů je toto: zachovávat evangelium našeho Pána Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi, který od Krista [čerpal]...

Řehole 2023 – úvodní lekce – 1

3-FORMACE-POVZBUZENI-Ke-cteni-20230302Stáhnout Návod na úvodní setkání: Nejprve si přečteme celý text. Čtenáři se rozdělí podle barev a budou se střídat ve čtení. Po přečtení bude chvíle ticha k rozjímání nad textem. Po té si někdo připraví něco o historii vzniku...