Řehole pro sekulárního fratiškány nás ve výkladu Generálních konstitucí inspiruje

15. Jako jednotlivci i jako společenství ať vydávají svědectví svým lidským životem a také odvážnými činy při prosazování spravedlnosti, především ve veřejném životě. Ať se také zavazují ke konkrétním rozhodnutím, která jsou v souladu s jejich vírou.

  1. Kromě toho ať mají úctu k ostatnímu stvoření, živému i neživému, které “je obrazem Nejvyššího” . Od pokušení zneužívat je ať se snaží přejít k františkánskému pojetí všeobecného bratrství.
  2. Ať jsou šiřiteli pokoje a pamatují, že pokoj je třeba neúnavně budovat. Ať tedy hledají prostřednictvím dialogu cesty k jednotě a bratrské shodě s důvěrou, že v každém člověku je přítomen božský zárodek a že láska a odpuštění mají přetvářející moc . Jako hlasatelé dokonalé radosti ať se za všech okolností snaží přinášet druhým radost a naději
 Autorka, básnířka a duchovní učitelka Pixie Lighthorse je zapsanou členkou národa Choctaw v Oklahomě. S její modlitbou prosíme Boha, aby nám dal vše, co potřebujeme k obhajobě druhých:

Modlitba pro obhajobu druhých

Pixie Lighthorse

 Pomoz mi mluvit o spravedlnosti se zvláštní touhou poháněnou silou, která je větší než povrchní pohodlí a zastaralé systémy.

Dej mi, ať se jako potížistka zasazuji o ty, které miluji a na kterých mi záleží, i o ty, které důvěrně neznám a kteří potřebují mou pomoc.

Najměte mě, abych byla mocným hlasem pro změnu, která uzdravuje, usmiřuje, odpouští a zlepšuje. Pomozte mi vytvořit si čas a prostor, abych mohla poskytnout podporu tam, kde je jí třeba. Předejte mi vášeň, s níž se budu obtěžovat porušováním práv druhého člověka na život, svobodu, štěstí a jeho hlas. Najdi mě věrného a ve službě, abych jezdila na hnutí vedeném srdcem a vedl je, když je to na mně. Zbavte mě pocitu beznaděje v tom, co vnímám jako opozici. Sjednoťte mě s akcí a nasměrujte mou energii pro druhé.

Připoutejte mě k léku lásky. Dovolte mi ovlivnit proměnu, která vede k potřebným změnám. Zapalte pochodeň revoluce v mém srdci. Postav mě vzpřímeně na základ víry, zatímco budu podnikat další kroky. Vybuduj můj hlas jako nástroj obrany svobod, které zajišťují rovnost. Udržujte mé motivace čisté. Dej mi nástroje, abych viděl blízko i daleko, a najdi mě, jak často upravuji objektiv.

Pomoz mi, abych dala nohu nahoru těm, kteří jsou v neúspěchu: abych fandil těm, kteří nemají šanci. Pomoz mi přijmout, že budu neoblíbený nebo nepochopený, protože se stavím za to, čemu věřím.

Posiluj mou sebedůvěru a dej mi pochopení a empatii potřebné pro udržitelnou existenci. Učiň toleranci mou prioritou a dej mi slova a činy, abych bojovala proti násilí mečem míru.

Nasměrujte mě k inkluzivitě. Pomozte mi přestat stavět jednotlivce do dualistické opozice, spíše mě zaměřte na nápravu nefunkčních systémů a na mou účast v nich. Rozpusťte mé sklony ke klikám, stranickosti, odsuzování, spravedlnosti, skupinám a zatracování či zbožňování těch, o nichž si myslím, že mají víc než já.

Pomoz mi, abych se podílela na zvonění zvonů svobody.

Když deset tisíc lidí šeptá, učiň mě jedním z těch, kteří naslouchají.

Prameny:

Pixie Lighthorse, Prayers of Honoring Voice (Redmond, OR: Lighthorse Publishing, 2017), 37. Used with permission. For more from this author, visit www.pixielighthorse.com or follow her on instagram.com/pixielighthorse

překlad : https://www.frantiskani.cz/index.php/2023/01/21/prorocka-pravda/