Kalendář Sekulárního řádu pro rok 2021.pdf

Dub
21
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Dub 21 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Dub
24
So
Pouť ke hrobu bratra Dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou – o aktuálním stavu budete informováni
Dub 24 celý den

Při pouti je vždy slavena mše svatá za Dr. Františka Noska (1886 -1935); františkánského terciáře a významného předválečného katolického politika a národohospodáře.

Mši svatou bude sloužit Otec Ondřej Kapasný, farář v Poříčí.

Program pouti:

15.00 hod. mše svatá za dr.F.Noska v kostele sv.Havla (u řeky)

16.00 hod. modlitba u hrobu dr.Noska na hřbitově u kostela,

(Letos nebude vzhledem ke zdravotním požadavkům setkání poutníků na faře.)

Spojení vlakem do Prahy:

a) Z Čerčan v 17.00, v Praze hl.n. 17.53

b) Z Poříčí je možno jet přes Davli: z Poříčí v 16.39, v Praze-Braníku 18.18, v Praze hl.n. 18.37 hodin.

Poznámka: Informace o event.výlukách jsou na webové stránce Českých drah www.cd.cz. Nebo je možno zavolat jejich informační službu na tel. 221 111 122.

Bližší informace o pouti: muller.miloslav@centrum.cz, tel.272 76 50 83, mobil 732 744953

Modlitba za politiky při příležitosti pouti k hrobu Dr. Františka Noska

Naplň politiky odvahou prosazovat spravedlnost, čestnost, pokoj a další tvé principy a hodnoty tam, kde pracují a žijí. Povzbuď je, aby hledali pravdu a aby ji šířili všude, kde je to možné. Pomáhej jim, aby byli vnímaví a citliví k potřebám druhých. Požehnej i jejich rodinám a jejich blízkým láskou, pokojem a radostí. Prokaž jim, Pane, své veliké milosrdenství. Amen.

František Nosek mladým: Půjde to všechno, ale ne snadno a ne rychle a také ne najednou, nýbrž zvolna, s překážkami, s pomluvami, s klepy, s finančními potížemi, někdy s kritikou druhých, kteří reptají místo aby přiložili ruce k dílu. Tak to všechno chodí v tomto slzavém údolí.

Ó Nejsvětější Trojice,děkujeme ti, že jsi církvi darovala Františka Noska a dala v něm zazářit cestě pro politiky ke slávě Kristova kříže a nádheře Ducha lásky. Amen.

 

Dub
28
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Dub 28 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Dub
30
Kající pouť + 48 hodin františkánem v Vysočina
Dub 30 @ 17:20 – Kvě 2 @ 18:20
Kající pouť + 48 hodin františkánem @ Vysočina

https://www.ofm.cz/event/kajici-pout-48-hodin-frantiskanem/

Naše provincie půjde pěší pouť v duchu kajícnosti. Zveme na ni také muže ve věku 18-40 let, kteří uvažují o duchovním povolání.

Kvě
5
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Kvě 5 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Kvě
8
So
Pouť na Svatou Horu
Kvě 8 celý den

Oblastní Františkánská pouť na
Svatou Horu v sobotu 8.5.2021

Zveme Vás na jednodenní pouť na Svatou Horu
spolu s terciáři sv. Františka z Assisi.

Program:

10,00 mše svatá v Bazilice
Dále: Individuální prohlídka areálu, pobyt
v přírodě, oběd po františkánsku ve
skupinkách podle vlastního uvážení a s
vlastním vybavením.
13,00 Křížová cesta na Svaté Hoře zakončená
na Kalvárii

Informace v kalendáři
na:
www.frantiskani.cz
info@frantiskani.cz
Mobil:602 306 284

 

Kvě
12
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Kvě 12 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Kvě
19
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Kvě 19 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Kvě
20
Čt
Pouť seniorů do Hájku u Prahy v Hájek u Prahy
Kvě 20 @ 9:15 – 10:15

9:15 zahájení v klášteře na Bílé Hoře

Odjezd autobusem č. 347 do stanice Staré Litovice a odtud starou poutní cestou (4,5 km).
Modlitba růžence.
Nebo celou cestu pěšky přes Řepy a Litovice (12 km)

13.00 hod. Mše svatá u Panny Marie Hájecké
Posezení a občerstvení
Prohlídka kláštera

 

Kvě
26
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Kvě 26 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Čvn
2
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Čvn 2 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Čvn
5
So
Motorkářská pouť na sv. Antonínku
Čvn 5 celý den

14:00 zahájení na sv. Antonínku

15:00 mše svatá

Mariánská pouť Prahou v Praha Kapucínský klášter Hradčany
Čvn 5 @ 10:00 – 17:00

10:00 Zahájení mší svatou v kostele Panny Marie Andělské klášter kapucínů Hradčany

11:00 občerstvení

12:00 zahájení poutě na Loretě

17:00 ukončení poutě u PMS v klášteře františkánů

Čvn
9
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Čvn 9 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Čvn
13
Ne
Duchovní obnova – Školské sestry Sestra Eliška věrná Bohu i člověku v Hoješín u Seče
Čvn 13 celý den
Duchovní obnova - Školské sestry Sestra Eliška věrná Bohu i člověku @ Hoješín u Seče

Srdečně vás zveme do Domu sestry Elišky na Hoješíně na chystanou duchovní obnovu, a také na divadelní inscenaci Eliška. Kvůli současné pandemické situaci je termín akce posunuty na 13. června 2021. O to více se těšíme na společné setkání s vámi a se sestrou Eliškou!

Eliška Pretschnerová OFS

Více informací o dění na Hoješíně najdete na www.hojesin.signaly.cz.

Hoješín 1
Seč, okres Chrudim

538 07

 

Čvn
16
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Čvn 16 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Čvn
23
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Čvn 23 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Čvn
27
Ne
Kající pouť na sv. Antonínek v Ostrožská Lhota
Čvn 27 @ 8:30 – 14:00

8:30 setkání u hrobu P. Ant. Šuránka v Ostrožské Lhotě

10:30 mše svatá na Antonínku

13:00 adorace a františkánské sdílení

Čvn
30
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Čvn 30 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Čvc
7
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Čvc 7 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Čvc
14
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Čvc 14 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Čvc
21
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Čvc 21 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Čvc
28
St
Zveme mladé lidi na prázdninovou pouť do Hájku v Hájek u Prahy
Čvc 28 – Srp 1 celý den
Zveme mladé lidi na prázdninovou pouť do Hájku @ Hájek u Prahy

Zveme mladé lidi k prožití společných chvil i setkání s Bohem během pěší pouti smíření do Hájku. Akce proběhne, pokud to podmínky dovolí, 28.7. – 1.8.2020 (datum se může lehce změnit).

Akce je pro mladé lidi 18-35 let. Vrcholem pouti bude společná modlitba chval a noční adorace v sobotu. V neděli pak oslavíme slavnost Porciunkule, která bývá také nazývána „Odpuštěním z Assisi“.

Více informací zveřejníme. Přihlašovat se je možné na tomto odkazu do 31.5.2021.

 

Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Čvc 28 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Srp
4
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Srp 4 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Srp
11
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Srp 11 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Srp
18
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Srp 18 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Srp
21
So
Poslední etapa CMP se mši na Velehradě v Boršice
Srp 21 celý den

8:00 Boršice kostel sv. Václava

11:30 mše svatá na Velehradě

Srp
25
St
Modlitby Za Sekulární Františkánský Řád A Služebníky Na Všech Jeho Úrovních v Celá ČR
Srp 25 @ 19:00 – 20:00

Drazí bratři a sestry, na webu http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3293 naleznete měsíční modlitební úmysly Ofs-YouFra pro rok 2021. Pokoj a dobro. Isabella Di Paola Generální tajemník CIOFS.

Za služebníky národní rady v ČR připomínáme též naší dobrovolnou dohodu modlit se ve středu večer za Sekulární řád v ČR  a všechny jeho dobrovolné služebníky na všech úrovních. Dále vám připomínáme, že funguje modlitební tým našich sester a bratří. Vaše prosby za modlitby posílejte na mail info@sfr.cz nebo SMS na mobil 602 306 284. Vaše prosby pošleme dál.

Srp
28
So
Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o stvoření 2021 v Býští u Hradce králové
Srp 28 celý den

9:00 v kostele sv. Jiří v Byšti u Hradce králové

trasa 8,5 km