Kalendář Sekulárního řádu pro rok 2021.pdf

Dub
24
So
Pouť ke hrobu bratra Dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou – o aktuálním stavu budete informováni
Dub 24 celý den

Při pouti je vždy slavena mše svatá za Dr. Františka Noska (1886 -1935); františkánského terciáře a významného předválečného katolického politika a národohospodáře.

Mši svatou bude sloužit Otec Ondřej Kapasný, farář v Poříčí.

Program pouti:

15.00 hod. mše svatá za dr.F.Noska v kostele sv.Havla (u řeky)

16.00 hod. modlitba u hrobu dr.Noska na hřbitově u kostela,

(Letos nebude vzhledem ke zdravotním požadavkům setkání poutníků na faře.)

Spojení vlakem do Prahy:

a) Z Čerčan v 17.00, v Praze hl.n. 17.53

b) Z Poříčí je možno jet přes Davli: z Poříčí v 16.39, v Praze-Braníku 18.18, v Praze hl.n. 18.37 hodin.

Poznámka: Informace o event.výlukách jsou na webové stránce Českých drah www.cd.cz. Nebo je možno zavolat jejich informační službu na tel. 221 111 122.

Bližší informace o pouti: muller.miloslav@centrum.cz, tel.272 76 50 83, mobil 732 744953

Modlitba za politiky při příležitosti pouti k hrobu Dr. Františka Noska

Naplň politiky odvahou prosazovat spravedlnost, čestnost, pokoj a další tvé principy a hodnoty tam, kde pracují a žijí. Povzbuď je, aby hledali pravdu a aby ji šířili všude, kde je to možné. Pomáhej jim, aby byli vnímaví a citliví k potřebám druhých. Požehnej i jejich rodinám a jejich blízkým láskou, pokojem a radostí. Prokaž jim, Pane, své veliké milosrdenství. Amen.

František Nosek mladým: Půjde to všechno, ale ne snadno a ne rychle a také ne najednou, nýbrž zvolna, s překážkami, s pomluvami, s klepy, s finančními potížemi, někdy s kritikou druhých, kteří reptají místo aby přiložili ruce k dílu. Tak to všechno chodí v tomto slzavém údolí.

Ó Nejsvětější Trojice,děkujeme ti, že jsi církvi darovala Františka Noska a dala v něm zazářit cestě pro politiky ke slávě Kristova kříže a nádheře Ducha lásky. Amen.

 

Kvě
8
So
Pouť na Svatou Horu
Kvě 8 celý den

Oblastní Františkánská pouť na
Svatou Horu v sobotu 8.5.2021

Zveme Vás na jednodenní pouť na Svatou Horu
spolu s terciáři sv. Františka z Assisi.

Program:

10,00 mše svatá v Bazilice
Dále: Individuální prohlídka areálu, pobyt
v přírodě, oběd po františkánsku ve
skupinkách podle vlastního uvážení a s
vlastním vybavením.
13,00 Křížová cesta na Svaté Hoře zakončená
na Kalvárii

Informace v kalendáři
na:
www.frantiskani.cz
info@frantiskani.cz
Mobil:602 306 284

 

Kvě
20
Čt
Pouť seniorů do Hájku u Prahy v Hájek u Prahy
Kvě 20 @ 9:15 – 10:15

9:15 zahájení v klášteře na Bílé Hoře

Odjezd autobusem č. 347 do stanice Staré Litovice a odtud starou poutní cestou (4,5 km).
Modlitba růžence.
Nebo celou cestu pěšky přes Řepy a Litovice (12 km)

13.00 hod. Mše svatá u Panny Marie Hájecké
Posezení a občerstvení
Prohlídka kláštera

 

Čvn
5
So
Motorkářská pouť na sv. Antonínku
Čvn 5 celý den

14:00 zahájení na sv. Antonínku

15:00 mše svatá

Mariánská pouť Prahou v Praha Kapucínský klášter Hradčany
Čvn 5 @ 10:00 – 17:00

10:00 Zahájení mší svatou v kostele Panny Marie Andělské klášter kapucínů Hradčany

11:00 občerstvení

12:00 zahájení poutě na Loretě

17:00 ukončení poutě u PMS v klášteře františkánů