Kázání z domu sv. Marty – papež František

Kázání z domu sv. Marty – papež František zde : https://www.vaticannews.va/cs/papez-frantisek/kazani-z-domu-sv-marty.pagelist.html

Vatican News je informační portál Svatého stolce, který spolu s Vatikánským rozhlasem, L´Osservatore Romano a Vatican Media usiluje o „stále lepší reakci na nároky církevního poslání“ v současné kultuře.  Tato nová etapa v oblasti komunikací byla zahájena na základě motu proprio papeže Františka z 27. června 2015, jímž byl ustaven Sekretariát pro komunikaci, dnes Úřad pro komunikaci římské kurie.

Vatican News překonává koncept pouhé digitální konvergence tím, že reaguje na stálé prostorové a formální změny v komunikaci a v jistém smyslu je předjímá. Cílem je „sdílet evangelium milosrdenství všem národům“ a v rozličných kulturách. Projevuje se to vzájemným propojením mnohojazyčné, mnohokulturní, vícekanálové a multimediální roviny za použití vícefunkčních zařízení.