Program semináře „Jak přistupovat ke starým a nemocným“ 3/2021

Pastorace nemocných a seniorů :

Příspěvky a  videa (4, 10 ,14, 17) shlédni  na blogu: ZDE

Seminář proběhl přes internet (Webex) dne 20.3.2021 .Koordinátorem byli Luboš Kolafa OFS a Petr tesařík OFS. Na přípravě se podílela Ludmila Holásková OFS, členové sekulárního františkánského řádu.

Cíl:

První polovinu života mnozí často strávíme hledáním obživy své rodiny, starostí oděti, výchovou. Budujeme svůj „dům a kariéru“

Ve druhé polovině života se už více zabýváme časem, jeho rychlým ubýváním a tak přemýšlíme o smyslu života. A pak se stáváme seniory. Začíná být pro nás důležité lépe se starat o tělo, které nám daroval Bůh a také více pečujeme o duši, kterou nám Bůh daroval jako prostředek komunikace s ním. Vždyť v našem srdci touží Pán přebývat.

A právě z této naší zkušenosti, kterou máme v našem Sekulárním františkánském řádu bohatě, protože 2/3 z nás už prožívají druhou polovinu života, právě z této zkušenosti vyplývá i naše praxe v tom jak přistupovat ke starým a nemocným.

Mnoho z nás pracují jako pastorační pracovníci, dobrovolníci v nemocnicích, LDN, domovech důchodců. Mnozí pečujeme o nemocné a seniory v našich společenstvích nebo ve farnostech.

Jsem laici. Péči o tělo nemocných či seniorů ve velké míře častěji přenecháváme odborníkům. Naše pastorační pomoc starým a nemocným spočívá v tom že jim nasloucháme a povzbuzujeme je, že pro nás i Boha mají velkou cenu.

Ale o tom více z úst a dopisů zkušených. Např. Bratra Martina Macka OH (milosrdní bratři) Marie Svatošové a členů i nečlenů Sekulárního františkánského řádu

Příspěvky a videa najdete:

—-  Příspěvky ze semináře  a zkrácená  videa (4, 10 ,14, 17) shlédni  na blogu: ZDE —-

Celá video z příspěvku Martina Richarda Macka OH – milosrdní bratři – seznámení s řádem s nemocnicemi po celém světě a rady pro péči o nemocné ZDE

Celé video, které jsme si všichni poslechli před seminářem je z mezinárodní konferencí paliativní a hospicové péče z roku 2015 ZDE

Další podněty a nabídky napište zde: