Date 2021 - 2050
Location Česká republika
Category Národní společenství
Organizer Národní rada
Email info@sfr.cz
Website www.sfr.cz

Národní poutě se konaly na různá poutní místa v ČR. Poslední leta se zúžila na národní pouť františkánů na sv. Hostýn.​

Národní františkánská pouť na sv. Hostýn od roku 1892

V září roku 1892 se naši předchůdci – terciáři poprvé sešli na Svatém Hostýně. Svatý Hostýn hostí od té doby v jednom z oken vitráž sv. Františka a to nad malým oltářem sv. Františka. Průběh pouti je již také tradicí – totiž celonoční adoarací u vytavené Nejsvětější svátosti, která skončí až při ranních chválách. Tradičním ústředním bodem pouti je pak mše svatá v 10.15 hod v bazilice, kterou celebrují někteří z františkánských provinciálů., Poslední dobou se poutě účastní i terciáři ze zahraničí (Slovensko, Rakousko)

Z novodobé historie poutí na Hostýn

2020 Účastníci z Prahy a okolí se v pátek 11. 9. zastavili v Brně v novém kostele blahoslavené sestry Restituty Kafkové. P. Pavel Hověz, místní farář, nás seznámil s historii výstavby kostela, životem blahoslavené Restituty a také se základními kameny kostela. Jedním z nich je i dar našeho řádu, cihla, kterou ozdobil nápisem C+ M + P 1982 bratr Jan Pečený OFS a byla požehnána při mši svaté kardinálem Františkem Tomáškem při mši svaté na Levém Hradci 19. 2. 1982, kde se slavilo 1000 let zvolení svatého Vojtěcha pražským biskupem.

Po příjezdu na Svatý Hostýn sloužil P. Eliáš Paseka OFM mši svatou v kapli poutního domu, v dalším programu po modlitbě kompletáře následovala tradiční celonoční adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí. Modli se před ní v nejhlubší pozní noci i provinciál P. Jakub Sadílek OFM

Sobotní mši svatou sloužil v bazilice Nanebevzetí Panny Marie pro františkánskou rodinu provinciál P. Jakub Sadílek OFM. S velkým zájmem se setkala hra František blázen v podání Jana Horáka v sále poutního domu.

Po poledním požehnání v bazilice se terciáři modlili křížovou cestu s bratrem Eliášem Pasekou OFM