Date 2021 - 2050
Location Česká republika
Category Národní společenství
Organizer Národní rada
Email info@sfr.cz

Národní společenství se skládá z několika desítek místních společenstvích. Těmto všem společenství slouží národní rada. Národní rada se skládá z koordinátora a předsedajícího rady, z jeho zástupce, z tajemníka rady, z člena pro formaci, z ekonoma a dalších členů. Rady se účastní  hlasováním také duchovní asistenti ze tří prvních řádů. Zasedání se konají 4 x ročně. (březen, květen, září, prosinec) Po každém zasedání vydává Národní Zpravodaj s formační přílohou.

Hlavním úkolem rady je osobně navštěvovat jednotlivá společenství. Každé z nich 2 x za tři roky.

Generální konstituce řádu :  Úkolem národní rady je:
a) podle vlastních stanov připravovat slavení volební národní kapituly;
b) uvádět ve známost a podporovat spiritualitu sekulárních františkánů na celém území svého národního bratrského společenství;
c) rozhodovat o programech každoročních aktivit celonárodního rázu;
d) vyhledávat, publikovat a rozšiřovat nezbytné pomůcky pro formaci sekulárních františkánů a upozorňovat na ně;
e) animovat a koordinovat činnost oblastních rad;
f) udržovat spojení s předsednictvem mezinárodní rady SFŘ;
g) zajistit zastoupení národního bratrského společenství v mezinárodní radě a brát na sebe výlohy, které toto zastoupení přináší;
h) projednat a schválit výroční zprávu pro předsednictvo mezinárodní rady SFŘ;
i) zabezpečovat na národní úrovni přítomnost SFŘ v církevních sdruženích;
j) rozhodovat o bratrských vizitacích v radách oblastních a místních bratrských společenství, a to i nevyžádaných, když si to žádají okolnosti;
k) rozhodovat o platbách z dostupných fondů a vůbec o ekonomických záležitostech bratrského společenství;
l) před koncem svého funkčního období nechat prověřit stav financí a trvalého majetku národního bratrského společenství odborníkem, který není členem rady, nebo skupinou revizorů účtů národního bratrského společenství;
m) plnit ostatní povinnosti, které jsou uvedeny v těchto Konstitucích nebo jsou nutné k naplnění svého účelu.