Date 2021 - 2050
Location Česká republika
Category Oblastní společenství
Organizer MBS Plzeň

Oblastní františkánská pouť na Svatou Horu u Příbrami od roku 2016

Pouť v roce 2016 iniciovali terciáři z Plzně jako oblastní pouť pro západní část Čech. Od začátku se jí však účastnili terciáři z celé ČR. Lákalo je tradiční a promodlené poutní místo. Svatá Hora poutní místo pro Čechy

z novodobé historie poutí na Svatou Horu

Oblastní pouti Sekulárního františkánského řádu na Svatou Horu 4.3.2017 se účastnili se bratři a sestry z Plzně, Příbrami (s výtečnými sladkostmi od sester), Sušice, Černošic, Prahy, Jihlavy a jedna sestra dokonce přijela až z Českého Těšína . Mši svatou celebroval Bonaventura Čapek OFM a duchovní obnovu vedl Eliáš Paseka OFM.

17. století se svatohorský areál stal jedním z nejrozsáhlejších a nejvýznamnějších raně barokních objektů u nás. Kromě šlechty se na stavbě a výzdobě podílela i města (Praha, Plzeň, Mníšek a Březnice), ale především nesčetné zástupy dnes již neznámých poutníků. Nejvíce pozornosti se dostalo milostné sošce Panny Marie Svatohorské. Byla oblékána do vzácných šatů, jejichž počet stále vzrůstal.   Po rozsáhlé opravě a renovaci za Redemptoristů požádali papeže Pia X. o udělení titulu „bazilika“ pro poutní kostel, titul, kterým papež výjimečně povyšuje či vyznamenává nejslavnější chrámy.