Date 2021 - 2050
Location Česká republika
Category Oblastní společenství
Organizer MBS Hradec Králové

Pozvánka na rok 2021

Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o Stvoření od roku 2017

Organizuje jí Místní bratrské společenství Sekulárního řádu sv. Františka v Hradci Králové. Pouť se koná na konci srpna jako reakce na encykliku Laudato si a Světový den modlitby za ochranu stvoření

Pouť začíná mší svatou v kostele nedaleko Hradce Králové v 9 hodin. Mše svatá je sloužena v 10,00.Stezku vybudoval podnik Lesy České republiky. Má celkem 15 zastavení s pěknými informačními tabulemi, V lesním tichu tak poutníci mohou odkrývat netušené souvislosti mezi ekologií, křesťanskou vírou a františkánským přístupem ke Stvoření a přírodě. Br. Tadeáš M. Weisbauer OFS, sekretář MBS Hradec Králové

z roku 2020

Papež František vyhlásil 1. září jako „Světový den modliteb za péči o stvoření.“ Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit si znovu své povolání spravovat svět a starat se o něj. Je také dnem díků za krásu Božího díla, nám svěřeného do péče, dnem proseb o pomoc při ochraně stvoření, dnem proseb za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme.

V letošním roce 1. září je v úterý, proto jsme se rozhodli akci uspořádat nejbližší sobotu 29.8. Stezka bude zahájena mší sv. v kostele sv. Antonína na Novém Hradci Králové v 9 hodin (doprava od nádraží trolejbusy č.1 a 2). Celková délka stezky je přibližně 8 km a většinu trasy povede lesem. Zakončena bude v kostele sv. Antonína okolo 14 hodiny požehnáním poutníkům a následovat bude občerstvení pro všechny na faře.

Na jednotlivých zastaveních se seznámíme s hlavními myšlenkami encykliky „Laudato sii“ papeže Františka v souvislosti s ochranou přírody a s tím, jak můžeme k její ochraně přispět my sami. Připomeneme si i postoj sv. Františka k přírodě a stvoření. Stezka by měla být, jak říká papež František, příležitostí poděkovat Bohu za krásu světa kolem nás, vyjádřit vděčnost za to, co nám svěřil do péče, a prosit ho o pomoc při ochraně všeho stvoření i za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme. Kromě toho má také inspirovat ke konkrétním iniciativám v boji proti krizi životního prostředí, jíž čelí naše planeta. Svoji účast s odborným výkladem přislíbil trvalý jáhen a ředitel Diecézních lesů Hradec Králové Ing. Pavel Starý.

Vyzvěte proto i své kamarády, známé, rodiny, aby se do iniciativy dle svých možností zapojili. Vyhraďme si (nejen tento den) čas na procházku přírodou se zamyšlením a modlitbou. Od koho jiného bychom se mohli učit chválit Pána za všechno stvoření než od sv. Františka? Letáček s upřesněním programu bude rozeslán začátkem srpna.    Br. Vladimír Dvořák, MBS SFŘ Hradec Králové

Modlitba za naši zemi (Papež František, encyklika Laudato sii)

Všemohoucí Bože, jenž jsi přítomen v celém světě i v nejmenším ze všech tvých tvorů, ty, který obklopuješ svou něžností všechno, co existuje, vlij do nás sílu své lásky, ať se staráme o život a krásu. Zahrň nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry, nikomu neškodili. Bože chudých, pomoz nám zachránit opuštěné a zapomenuté této země, kteří jsou tak vzácní ve tvých očích. Uzdrav náš život, abychom chránili svět, a ne ho pustošili, abychom rozsévali krásu, ne znečištění a zkázu. Dotkni se srdcí všech, kdo hledají pouze prospěch na úkor chudých a země. Nauč nás objevit hodnotu každé věci, s úžasem ji kontemplovat a poznat, že jsme hluboce spojeni se všemi tvory na naší cestě k tvému nekonečnému světlu. Díky za to, že jsi s námi po všechny dny. Podpírej nás, prosíme, v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj.