Date 2021 - 2050
Location Česká republika
Category Oblastní společenství
Organizer Mbs Spořilov
        1. Poutě k hrobu Dr. F. Noska v Poříčí nad Sázavou od roku 1936

        2. pouť v roce 2021 24. dubna Zpráva z pouti

Poutě za Františka Noska se konaly každoročně od roku 1936 po celou dobu totalitních režimů a měli své pokračování i v posledních letech 20. století a trvají až dodnes. Jejich přípravu a organizaci řídil Antonín Novák, po roce 1989 o ně pečuje dodnes bratr Miloslav Müller ze společenství Praha Spořilov. Většinou se konají dubnovou sobotu blízkou dnu úmrtí Dr. Noska. Dosavadním vyvrcholením těchto poutí bylo zahájení arcidiecézního procesu blahořečení bratra Františka Noska, které se uskutečnilo v kostele sv. Václava v Praze Dejvicích 5. 1. 1996. Mši svatou sloužil pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a koncelebroval postulátor procesu P. K. Pilík.

Z novodobé historie poutě ke horbu Dr. F. Noska

2014 promluvil při mši svaté biskup Josef Kajneka: „Laické povolání znamená dát plně a vědomě svou kapacitu a schopnost pro šíření evangelia skrze svou profesi. Stát se svatými v politice, v rodině, v jakémkoli zaměstnání a stavu. Laici zasvěcují Bohu svět svým důsledným jednáním a tím, že k „chůzi“ používají „dvou nohou“: lásky a odbornosti, tím, že neodkládají své křesťanství když přijdou do práce. Nejde o to svědčit slovem, ale především svým jednáním. Dříve nebo později, jako důsledek autentického svědectví životem, přijde otázka, „proč jednáš takto?“, která dá příležitost k tomu svědčit třeba i slovem.

2016 Otec biskup Baxant hovořil ve své promluvě při mši svaté m.j. o františkánské spiritualitě, která je prostá, střízlivá. Proto je krásná. . Při mši sv. koncelebrovali 3 kněží. Jedním z nich byl místní farář Otec Martin Janata. Další 2 kněží přijeli z východních Čech, z Chrudimska. Byl to o. Josef Smola, který byl dříve arciděkanem ve městě Chrudimi, Noskově rodišti. Nyní působí v Heřmanově Městci. Druhý z obou kněží je o. Pavel Čtvrtečka, duchovní správce v Nasavrkách. Mše svaté se účastnili i dva jáhnové, br. Jan Pečený OFS a Jaroslav Sosnovec. Byla přítomna i pravnučka dr.F.Noska s rodinou.