Date 2021 - 2050
Location Česká republika
Category Oblastní společenství
Organizer MBS Uherské Hradiště

Oblastní františkánská kající pouť z Velehradu na Svatý Antonínek od roku 2012

Pouť v roce 2012 iniciovala Mgr. Hana Reichsfeld v úmyslu nejen podpořit slavné poutní místo, ale také zapojit místní terciáře a františkánskou rodinu do připomínky sv. Antonína Paduánského velkého františkánského světce.

Z historie pouti ke sv. Anotnínku

Luboš Kolafa řekl o pouti na Svatý Antonínek v roce 2014: „Účastnili se terciáři sv. Františka, přátelé sv. Františka, modlitební skupiny sv. Františka, novicové z mnoha moravských MBS, ale přijeli i terciáři z Čech. Mše se účastnilo také mnoho lidí ze širokého okolí, protože zároveň byla slavnost apoštolů Petra a Pavla. Sv. Antonín z Padovy („archa Písma svatého“ jak jej nazval papež Řehoř IX.) je stále jeden z nejproslulejších svatých, který vstoupil do Františkánského řádu a poutní místo sv. Antonínek získává znovu svojí velkou slávu z dřívějších dob.

V pastoračním centru se sešli ke společné večeři poutníci s hudebníky z Brna spolu s kněžími P. Jakubem Sadílkem OFM z Prahy, P. Petrem Benešem z Brna a P. Miroslavem Reifem z Ostrožské Lhoty. V kostele sv. Jakuba během večera chval zazněly písně chval a modlitby. Zúčastnění mohli přijmout svátost smíření i osobní přímluvnou modlitbu, setrvat před Eucharistickým Ježíšem a nechat se oslovit Božím slovem, které bylo pro každého připraveno v košíčku. Podle svědectví mnohých byl večer chval krásným spočinutím v Boží náruči.

V neděli ráno se poutníci  modlili u hrobu P. Antonína Šuránka a dokončili poslední etapu pouti na Svatý Antonínek