Date 2021 - 2050
Location Česká republika
Category Národní společenství
Organizer Národní rada
Email info@sfr.cz

Formační seminář má za cíl vzájemně se povzbudit na cestě s Kristem a spolu se sv. Františkem. Má vždy jedno nebo dvě témata o kterých mluví přednášející a pak vzájemně diskutují a obohacují se účastníci semináře. Účastni se jej mohou jak členové místních bratrství tak i jejich přátelé. Součástí semináře jsou modlitby církve, mše svaté, kontemplace.

Plánované semináře 2021 : 26.11.-27-11-2021 v Brně Petrinu – Duchovní povzbuzení p. Eliáš Paseka OFM –

Téma: BOŽÍ LÁSKA, KÝM JSEM V  BOŽÍCH OČÍCH

Plánovaný seminář na jaře 2022: 18. – 19. 3. 2022 HŘÍCH – laičtí misionáři  Václav Čáp a Jana Ungerová

Změny programu se dočtete na www.sfr.cz nebo v záložce tohoto webu Roční kalendář

Pokud se program podaří nahrát, mohou jej na internetu sledovat i další lidé.