Date 2021 - 2050
Location Česká republika
Category Národní společenství
Organizer Národní rada
Email info@sfr.cz

V rámci mezinárodní rady je také vytvořeno předsednictvo mezinárodní rady SFŘ, které je její nedílnou součástí. Má mnoho celosvětových úkolů a jedním z nich je, že generální ministr osobně a nebo prostřednictvím delegáta provádí bratrské vizitace v národních radách. Bratrská vizitace je okamžikem sdílení a výrazem služby těch, kdo v sekulárním řádu nesou odpovědnost na různých úrovních, i jejich konkrétního zájmu o to, aby bratrské společenství rostlo a zůstalo věrné svému povolání. Program vizitace národního společenství se provádí cca 1 x za 6 let. Program je většinou několika denní. 3-5 dní. většinou jde o společné mše, poutě, návštěvy bratrských společenství. zasedání, osobní rozhovory, společné jídlo.