Kalendář Sekulárního řádu pro rok 2023

Pravidelné každoroční akce SFŘ v ČR

Pozvánky na nejbližší akce

Kvě
29
Po
NEVOLEBNÍ KAPITULA DC Vranov u Brna 29.4.-1.5. (so-po) v Vranov u brna
Kvě 29 celý den

Milí,

národní rada Sekulárního františkánského řádu chce všem – jednotlivým sestrám a bratrům i prostřednictvím delegátů MBS celému společenství nabídnout prostor k setkání, naslouchání, vyjádření.

K setkání, abychom se poznávali a sbližovali jako rodina sekulárních františkánů. K naslouchání, abychom se pokoušeli vnímat, co nám sděluje Duch svatý skrze oslovení Písmem i vzájemnou komunikaci. K vyjádření toho, co pokládáme za podstatné v našich životech a na naší cestě za Kristem v dnešní době i toho po čem žízníme a co nás trápí – řady řádu řídnou.

Ukázat si to můžeme sdílením životních prožitků i pohledem na to, co vnímáme jako znamení doby. S prostorem pro vyjádření každého z nás v dobrovolných skupinkách, aby žádný hlas nebyl oslyšen.

Žijeme v době mocného působení Ducha ve zrychleně se měnícím světě. I proto jsme zvolili pro toto setkání formu národní nevolební kapituly. Abychom mohli, bude-li nám dopřáno, specifikovat naši dnešní identitu, nastínit oživení, nasměrovat další cestu našeho národního bratrského společenství.

Budeme rádi, když tuto nabídku přijmete – pokud přijedete společně prožít nám darovaný čas. Když se aktivně zapojíte a podělíte se s bratry a sestrami, abychom mohli spolu prožívat Boží blízkost. Bez rohožek, ale v upřímném bratrství, v duchu svatého Františka.

 

Dá-li Pán proběhne národní nevolební kapitula SFŘ od 29. dubna do 1. května 2023 v Duchovním centru Vranov u Brna. Jsme společenství řádové. Slavení kapituly má svá pravidla, která mají umožňovat a umocňovat prožívání bratrství. Podle nich bude Kapitula v lednu 2023 svolána, aby na ni mohla místní společenství delegovat své zástupce. Tak, aby do Velikonoc 2023 (do 6.dubna) mohla MBS zvolené delegáty nahlásit národní radě i spolu se všemi dalšími zájemci, kteří by se kapituly také chtěli zúčastnit jako přizvaní hosté. Vítáni jsou všichni! Všichni, kdo mají zájem společně naslouchat vanutí Ducha, inspirovat se životy sester a bratří, hledat společnou cestu k našemu Pánu.

 

za národní radu Sekulárního františkánského řádu váš bratr Vendelín – služebník OFS

Čvn
3
So
(so) Františkánská pouť Prahou (285.ročník)
Čvn 3 celý den
(so) Františkánská pouť Prahou (285.ročník)

MARIÁNSKÁ POUŤ PRAHOU – 3.6.2023

Bůh od nikoho z nás není daleko. V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme (Sv. Pavel na Areopágu v Řecku)

Maria je jedním z největších darů, jaké kdy lidstvo dostalo. Proto se nemusíme bát přijmout ji do svého života. Ovšem nestačí ji pouze zbožně obdivovat a uctívat. Je třeba, aby se v našem životě stala živou přítomností, charismatem, zkušeností, vzorem. Ježíš nám jí nesvěřil, ale dal. Věděl, že život bez matky je ochuzený, že bez matky se žít nedá. (Elias Vella Františkánský kněz z Malty)

Maria symbolizuje lid Boží, církev, symbol lidstva, které potřebuje Boha. Ve středověku pro to měli skvělý cit. Zobrazovali Marii jako ženu s obrovským pláštěm, pod kterým byl schován všechen Boží lid. Svým „ano“ ve své osobě shrnula význam křesťanství pro všechny lidi. (Richard Rohr Františkánský kněz v USA)

Pouť bude zahájena v 9,00 v klášterním kostele Kapucínů na Hradčanech zasvěceném Panně Marii královně andělů

Po občerstvení bude první zastavení poutníků v kostele Narození Páně v Loretě. Pokračujeme procházkou barokní Prahou do kostela Panny Marie vítězné s Pražským Jezulátkem. Na trase bude také nově postavený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Ukončení proběhne setkáním v kostele Panny Marie Sněžné v kapli Čtrnácti františkánských mučedníků kolem 16,00 hodin

Společným poutním úmyslem je poděkování Bohu za všechny naše maminky, dcery a sestry v řádu a prosba o pokoj a dobro v rodinách, v politice a lidmi dobré vůle.

Vaši účast nebo dotazy můžete sdělit na info@frantiskani.cz

Program bude pokračovat i v neděli 4.6.2022 nejen pro naše slovenské hosty. Přidejte se.

Zář
16
So
(so) Terciářská pouť na Svatý Hostýn (131.ročník) P Piotr Pawlik OFMConv. v Svatý Hostýn
Zář 16 celý den
(so) Terciářská pouť na Svatý Hostýn (131.ročník) P Piotr Pawlik OFMConv. @ Svatý Hostýn

Pokyny budou upřesněny na webu sfr.cz

Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR vás srdečně zve na Františkánskou pouť na Sv. Hostýn

 15.í– 16.9. 2022

PROGRAM:

Pátek 16. 9.  Nutná rezervace ubytování. Informace o ceně a volných pokojích poskytne Matice na tel 573 381 693 nebo na mailu: matice@hostyn.cz Uveďte, že  jedete na tuto pouť, mají zde pro nás zarezervovaných pár pokojů. Kdo se dřív nahlásí, bude bydlet J, přihlášení nejpozději do 31.8.

17.45 hod         Mše svatá v kapli poutního domu 

19.00 hod     večeře „po františkánsku“ a společné sdílení

21.30  hod    Kompletář a zahájení celonočního výstavu Nejsvětější svátosti (kaple)  

 

Sobota 17. 9.

8.00 hod.  Ukončení výstavu Nejsvětější svátosti – Ranní chvály – (kaple)

9.00 –  10.00     Asi přednáška)

 

10.15 hod         Poutní mše svatá v bazilice, hlavní celebrant provinciál kapucínů    P Piotr Pawlik OFMConv

                            11.30 hod   Přestávka na oběd i  bratrská a sesterská společná setkání

 13.00 hod       Svátostné požehnání bazlika

14.00 hod    křížová cesta

 

Organizační pokyny:

  • Pro dopravu z Prahy i jiných míst, doporučujeme se domluvit ve společenstvích a využít společnou cestu autem a nabídnout cestu i starším členům MBS, nebo vlakem do Bystřice p. H.

                 Poslední bus z Bystřice na Hostýn jede z autobus,nádraží 15.45 stan.4

                 nebo z vlak. nádraží v 16.00 hod.

Kdo by potřeboval odvézt nahoru později, ať se obrátí na bratra Vendelína tel. 602 720 627

Ideální je domluvit se předem, ale lze volat i v nouzi, zpožděný vlak apod. J.

  • Pokud pojedete autem, budete potřebovat povolení k vjezdu auta. Napište do 10. 9. na mail marcela@ado.cz, Další informace o pouti: Marcela Řezníčková mobil 605 274 915
Zář
19
Út
Formační seminář on-line v On-line -
Zář 19 @ 19:00 – 21:00

Online setkání – kontakt na Googel meet přes Brigitu. Mohou se přihlásit všichni členové i přátelé.

Říj
20
20.-21.10. (pá-so) Formační seminář Praha v Praha - bude upřesněno
Říj 20 @ 18:00 – Říj 21 @ 15:00

Formační seminář vede Hana Brigita s hostem. Ubytování zajistí nejspíše Luboš Kolafa v KDM, setkání se bude asi konat v u kostela sv. Františka Praha Krč ve farním sále.