Kalendář Sekulárního řádu pro rok 2023

Pravidelné každoroční akce SFŘ v ČR

Pozvánky na nejbližší akce

Dub
22
So
v Poříčí nad Sázavou
Dub 22 @ 16:58 – 17:58
 @ Poříčí nad Sázavou
22.4. (so) Pouť ke hrobu br. Františka Noska (kanonizace) Poříčí nad Sázavou Mons. Tomáš Holub(?) MBS Praha Spořilov

Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR

spolu s farností Poříčí nad Sázavou

vás srdečně zve na 88. tradiční

Pouť k hrobu Dr. Františka Noska

do Poříčí nad Sázavou

v sobotu 22.dubna 2023

Při pouti je vždy slavena mše svatá za Dr. Františka Noska (1886 -1935); františkánského terciáře a významného předválečného katolického politika a národohospodáře. Výročí jeho smrti je v měsíci dubnu a v té době tam putují mnozí, kteří si cení jeho zbožnosti a také jeho aktivity. Zasloužil se m.j. o postavení kostela sv.Anežky v Praze-Spořilově.

Letos se bude pouť konat v radostném velikonočním období. Hlavním celebrantem této pouti bude Otec Jakub František Sadílek OFM, provinciál řádu františkánů.

Program pouti:

15.00 hod. mše svatá za dr.F.Noska v kostele sv.Havla (u řeky) – celebruje Bis. Tomáš Holub

16.00 hod. modlitba u hrobu dr.Noska na hřbitově u kostela,

16.15 hod. setkání poutníků na faře (pokud to dovolí aktuální zdravotní předpisy).

Spojení vlakem (v Čerčanech se přestupuje):

13.05

13.35

Praha hl.n.

17.52

18.22

13.57

14.27

Čerčany

17.00

17.30

14.05

Čerčany

14.08

Poříčí n.S.

Zpět je možno jet i přes Davli: z Poříčí v 16.39, v Praze-Braníku 18.18, v Praze hl.n. 18.35 hodin.

Bližší informace o pouti: muller.miloslav@centrum.cz, tel.272 76 50 83, mobil 732 74 49 53.

Kvě
8
Po
8.5. (po) Pouť na Svatou Horu Svatá hora u Příbrami v Příbram Svatá Hora
Kvě 8 @ 10:00 – 15:00

Pouť začíná mší svatou v 10:00 po individuálním obědě přednáška od 13,00 a modlitba růžence na Golgotě.

Jídlo sebou

Dopravu z plzně zajišťuje Luboš Kolafa

Čvn
3
So
(so) Františkánská pouť Prahou (285.ročník)
Čvn 3 celý den
(so) Františkánská pouť Prahou (285.ročník)

MARIÁNSKÁ POUŤ PRAHOU – 3.6.2023

Bůh od nikoho z nás není daleko. V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme (Sv. Pavel na Areopágu v Řecku)

Maria je jedním z největších darů, jaké kdy lidstvo dostalo. Proto se nemusíme bát přijmout ji do svého života. Ovšem nestačí ji pouze zbožně obdivovat a uctívat. Je třeba, aby se v našem životě stala živou přítomností, charismatem, zkušeností, vzorem. Ježíš nám jí nesvěřil, ale dal. Věděl, že život bez matky je ochuzený, že bez matky se žít nedá. (Elias Vella Františkánský kněz z Malty)

Maria symbolizuje lid Boží, církev, symbol lidstva, které potřebuje Boha. Ve středověku pro to měli skvělý cit. Zobrazovali Marii jako ženu s obrovským pláštěm, pod kterým byl schován všechen Boží lid. Svým „ano“ ve své osobě shrnula význam křesťanství pro všechny lidi. (Richard Rohr Františkánský kněz v USA)

Pouť bude zahájena v 9,00 v klášterním kostele Kapucínů na Hradčanech zasvěceném Panně Marii královně andělů

Po občerstvení bude první zastavení poutníků v kostele Narození Páně v Loretě. Pokračujeme procházkou barokní Prahou do kostela Panny Marie vítězné s Pražským Jezulátkem. Na trase bude také nově postavený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Ukončení proběhne setkáním v kostele Panny Marie Sněžné v kapli Čtrnácti františkánských mučedníků kolem 16,00 hodin

Společným poutním úmyslem je poděkování Bohu za všechny naše maminky, dcery a sestry v řádu a prosba o pokoj a dobro v rodinách, v politice a lidmi dobré vůle.

Vaši účast nebo dotazy můžete sdělit na info@frantiskani.cz

Program bude pokračovat i v neděli 4.6.2022 nejen pro naše slovenské hosty. Přidejte se.

Čvc
2
Ne
Kající františkánská pouť na Sv. Antonínku v svatý Antonínek Morava
Čvc 2 celý den
2.7. (ne) Kající františkánská pouť na Sv. Antonínku   Svatý Antonínek u Blatnice P Rafael Budil OFMCap
Zář
2
So
Františkánská stezka v Nový Hradec králové
Zář 2 celý den
2.9. (so) Františkánská stezka Nový Hradec Králové 

zatím jen dřívější pozvánka, ale i v roce 2023 se to bude opakovat podobně

Zář
16
So
(so) Terciářská pouť na Svatý Hostýn (131.ročník) P Piotr Pawlik OFMConv. v Svatý Hostýn
Zář 16 celý den
(so) Terciářská pouť na Svatý Hostýn (131.ročník) P Piotr Pawlik OFMConv. @ Svatý Hostýn

Pokyny budou upřesněny na webu sfr.cz

Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR vás srdečně zve na Františkánskou pouť na Sv. Hostýn

 15.í– 16.9. 2022

PROGRAM:

Pátek 16. 9.  Nutná rezervace ubytování. Informace o ceně a volných pokojích poskytne Matice na tel 573 381 693 nebo na mailu: matice@hostyn.cz Uveďte, že  jedete na tuto pouť, mají zde pro nás zarezervovaných pár pokojů. Kdo se dřív nahlásí, bude bydlet J, přihlášení nejpozději do 31.8.

17.45 hod         Mše svatá v kapli poutního domu 

19.00 hod     večeře „po františkánsku“ a společné sdílení

21.30  hod    Kompletář a zahájení celonočního výstavu Nejsvětější svátosti (kaple)  

 

Sobota 17. 9.

8.00 hod.  Ukončení výstavu Nejsvětější svátosti – Ranní chvály – (kaple)

9.00 –  10.00     Asi přednáška)

 

10.15 hod         Poutní mše svatá v bazilice, hlavní celebrant provinciál kapucínů    P Piotr Pawlik OFMConv

                            11.30 hod   Přestávka na oběd i  bratrská a sesterská společná setkání

 13.00 hod       Svátostné požehnání bazlika

14.00 hod    křížová cesta

 

Organizační pokyny:

  • Pro dopravu z Prahy i jiných míst, doporučujeme se domluvit ve společenstvích a využít společnou cestu autem a nabídnout cestu i starším členům MBS, nebo vlakem do Bystřice p. H.

                 Poslední bus z Bystřice na Hostýn jede z autobus,nádraží 15.45 stan.4

                 nebo z vlak. nádraží v 16.00 hod.

Kdo by potřeboval odvézt nahoru později, ať se obrátí na bratra Vendelína tel. 602 720 627

Ideální je domluvit se předem, ale lze volat i v nouzi, zpožděný vlak apod. J.

  • Pokud pojedete autem, budete potřebovat povolení k vjezdu auta. Napište do 10. 9. na mail marcela@ado.cz, Další informace o pouti: Marcela Řezníčková mobil 605 274 915