Přímluvné modlitby -Modlitební skupina za druhé Ruah

V jedné písni se zpívá: “Ponesu tvůj lid ve svém srdci.“ V tom spočívá podstata přímluvné modlitby. V přímluvné modlitbě přijímáme ve víře postoj vzkříšeného Krista