• O Františkánské rodině

  František chápal všechny tři řády jako rodinu. Někdy si to neuvědomujeme jak hodně sv. František z Assisi ovlivnil celou církev. Do Františkánské rodiny patří mnoho řeholních řádů mužských i ženských a mnoho různých institucí. Pokusím se postupem času vykreslit celou její pestrost. Luboš Kolafa

 • kalendář Františkánské rodiny

  Kalendář Františkánské rodiny na celý rok. nahlášené akce . Pravidelné akce.

 • Centrum pro život a Rozjímání - R.Rohr.OFM

  Nezapomeňte ve svém životě vytvářet prostor proto, abyste rozpoznávali bohatství svého já, abyste viděli čistotu své bytosti a abyste se nechali přirozeně ponořit do její přirozené vlastnosti lásky, soucitu a moudrosti. Živte se tímto poznáním tak, jako byste byli malá sazenice. Nechte ji růst a vzkvétat. . . .

 • Spiritualita

  Pochopit spiritualitu sv. Františka z Assisi je z jedné strany jednoduché : milovat Krista a bližního. Projevovat se pokojem a dobrem a radostí. Je však třeba se na jeho způsob života dívat i ze strany jeho lásky ke všemu stvoření i z hlediska jeho úcty k církvi. Na webu nalezneš odkazy na různé výuky jeho spirituality.

Nejnovější příspěvky v Blogu

Blog obsahuje různé zprávy a názory z řad Františkánské rodiny. Informace o proběhlých poutích či přednáškách, o akcí pomoci druhým,

zrání v nedokonalosti

Objevování malé cesty

Na rozdíl od “velké cesty” heroického perfekcionismu v podstatě učí, že jako malá “se všemi [svými] nedokonalostmi” je přitahována Boží láskou. Bůh ji musí milovat a pomáhat jí, protože je “příliš malá na to, aby vystoupala po drsném schodišti dokonalosti”. [5] S naprostou důvěrou “uvěřila, že je nekonečně milována nekonečnou Láskou”. 

Proč zkusit sekulární františkánský řád

Můžete se stát přítelem sv. Františka z Assisi a nezávazně zkoumat jeho spiritualitu, která je populární v celém světě. O našem současném životě můžete číst ve Českém nebo Slovenském čtvrtletníku. O osobnostech sekulárního řádu můžeš číst nejen v knize Svatost ve světě (je na skladě) , ale i v medailoncích o českých osobnostech řádu. Budu je přidávat Pokud tě zajímá hlubší pohled na dějiny františkánů a vývoj jejich spirituality během 800 let jejich existence, přihlas se do vzdělávacího institutu a nebo prostě přijď nezávazně na některou z pravidelných poutí či přednášek, které pořádá františkánská rodina. Nalezneš je v kalendáři.

Zpravodaj národního společenství Sekulárního františkánského řádu

Každé tři měsíce aktuální zprávy ze života sekulárních řádů v České a Slovenské republice. Zprávy, pozvánky, zamyšlení

Osobnosti Františkánské rodiny

Kniha Svatost ve světě přináší příběhy terciářů sv. Františka z mnoha zemí světa za posledních sto let. Můžeš poznat jak se vyvíjel přistup k jejich způsobu života podle vzoru sv. Františka z Assisi. Jedním ze současníků je i Mgr. Jiří Zajíc. V jeho knize Pojďme ještě kousek se dočteš k čemu během svého života ovlivněného spiritualitou sv. Františka dospěl. Příběhy dalších osobností postupně budu dodávat.

Kalendář roční

V kalendáři nalezneš termíny a místa, kde se akce konají, co si vít sebou a podobně. Radost ze setkávání a sdílení..

Institut františkánských studií

Institut františkánských studií (IFS) nabízí formaci bratřím a sestrám všech františkánských řádů a kongregací, členům Sekulárního františkánského řádu, ale i všem křesťanům, kteří mají hluboký zájem o tuto spiritualitu.