Dýchání pod vodou, první týden

R.Roht: Je pro vás pohodlnější jednat, nebo čekat? Co se stane, když k problému přistoupíte z opačného postoje, než jaký obvykle preferujete? 

Jak by to vypadalo, kdybyste „pracovali, jako by vše záleželo na Bohu?“ Jak by se změnila vaše modlitba, kdybyste přijali poznání, že se „modlíte, jako by vše záleželo na vás“?

Světlo, kterým vidíme

Ježíš říká: „Nejprve vyndej trám ze svého oka, a pak uvidíš dost jasně, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra nebo sestry“ (Mt 7,5). Ve čtvrtém kroku jde o to, abychom se nejprve vypořádali se svým vlastním polenem, abychom přestali obviňovat, obviňovat a popírat, a tím problém vytěsnili. Jde o to vidět pravdivě a plně.

Důvěřovat natolik, abychom se otevřeli

Máme-li dospět k víře, že Síla, která je větší než my sami, nám může navrátit zdravý rozum, pak k této víře dospějeme tak, že si osvojíme schopnost prosté, jasné a nezatížené přítomnosti. Ti, kdo dokáží být přítomni hlavou, srdcem i tělem zároveň, se vždy setkají s Přítomností, ať už ji nazývají Bohem, nebo používají jiné slovo.

Protichůdná moudrost

R.Rohr:
Všichni jsme duchovně bezmocní, nejen ti, kdo jsou fyzicky závislí na nějaké látce. Alkoholici mají svou bezmoc jednoduše viditelnou pro všechny. My ostatní ji různými způsoby maskujeme a nadměrně kompenzujeme své skrytější a subtilnější závislosti a připoutanosti.

Autentická transformace

Pokud Boží slovo nepřijmeme za své, pak Písmo nemá větší význam než četba dobrého románu nebo nedělních novin. Boží slovo je určeno k tomu, abychom ho přijali do svého života, konzumovali a trávili, aby podněcovalo růst. Měli bychom růst do svobody lásky, kterou je Bůh.

Smyslem je růst

Začala jsem vše vidět novýma očima

Během této doby se změnil způsob, jakým jsem se modlila. Před mou ztrátou byly mé modlitby prosbami za věci, v něž jsem doufala, že je budu mít, nebo přímluvami za druhé. Nyní moje jediná modlitba zněla: „Ukaž mi. Ukaž mi“ nebo „Nauč mě vidět“. Vedení z mého nitra mě skrze tuto modlitbu začalo proměňovat. Pocítila jsem upřímnou touhu pomoci druhým uvědomit si to, co jsem si začala  uvědomovat já – že v dobách, na které neexistují snadné odpovědi a kdy je vaše utrpení velké, vám něco z nitra dokáže pomoci a chce vám pomoci.

Právě tady a teď

O kolik vyšší, širší, hlubší a bohatší se stává náš život, když se probudíme do přítomnosti skutečného, divokého, tajemného, živého Boha…. Můžeme odpovědět prezentací [sebe sama] a říci: „Tady jsem, Pane. Vnímám tě, vnímáš mne.“ V tomto okamžiku se nám otevírají dveře. Začneme žít s neustálým Tady jsem a tady jsi ty v našich srdcích, zvoucím k neustálému, životnímu spojení, nepřerušovanému společenství, celoživotnímu přátelství – počínaje právě tady, počínaje právě teď.