Poslušnost volání k lásce

K čemu je dobré odříkávat dobře Božské oficium, sdílet eucharistii, když k tomu člověka nenutí láska?K čemu je vzdát se všeho a přijít sem na poušť a do horka, když se tomu brání jen láska…?

“Budeš souzen podle své schopnosti milovat,” říká velký kámen, pod nímž jsem strávil svůj očistec a čekal, až v mém nitru vyroste dokonalá láska, kterou mi Ježíš přinesl na zem….Kéž by ten den nebyl daleko. [2]

Boží ruka v mé ruce

Fannie Lou Hamerovou jsem si vybrala jako příklad kontemplace pro její duchovní zaměření a odhodlání. Její praxe vypovídala o hloubce jejího kontemplativního ducha. Tváří v tvář katastrofálnímu utrpení Hamerová pracovala, milovala, zpívala a vzdorovala mocným. Poté, co se zaregistrovala k volbám, byla uvězněna, zbita a pronásledována vykonavateli společenského řádu…..

Nalaďme se k vděčnosti

Myslím, že to vychází z mystického a kontemplativního vhledu, který uznává, že všichni jsme součástí tohoto velkého řetězce bytí, že jsou to bratři a sestry, a proto je nesmíme znevažovat. Bůh tato stvoření miluje. Bůh jim dal tolik dobrých věcí. Samozřejmě se předpokládá, že když je Bůh miluje, jsou objektivně milovaní; proto je máme milovat. To se stává počátkem Františkova univerzálního světonázoru: všechny stvořené věci jsou zrcadlem, které odráží Stvořitele.

Síť sounáležitosti

Velká síť je utkaný svět planety a lidí a Boha, který v ní přebývá.

Posun od Boha v zenitu velkého řetězce bytí k Bohu s námi ve velké síti sounáležitosti je jádrem dnešní duchovní revoluce….. Velká síť je utkaný svět planety a lidí a Boha, který v ní přebývá.

Posvátná obruč

Posvátný kruh: Příklad- Když přehradíme řeky, začneme některým formám života bránit v tom, aby mohly uskutečnit svůj dokonalý záměr pro prosperující život….. Pokud lososi nemohou žít svým způsobem, pak se celá ekologie začne rozpadat tam, kde jsou.

Budování na základě první lásky

Všechny ostatní vnímající bytosti také dělají své maličkosti, zaujímají svá místa v koloběhu života a smrti, zrcadlí věčné sebevyprázdnění a věčné naplnění Boha a nějak tomu všemu důvěřují. Pokud dokážeme rozpoznat, že do takového rytmu a ekosystému patříme, a záměrně se z něj radovat, můžeme začít nacházet své místo ve vesmíru. Začneme chápat, jako to dělala básnířka Elizabeth Barrett Browningová, že “Země je přeplněná nebesy a každý obyčejný keř hoří Bohem”

Bůh je samo bytí

Bonaventura rozvinul filosofickou myšlenku Alana z Lille o Bohu jako o tom, “jehož střed je všude a jehož obvod není nikde”. Bůh je “uvnitř všech věcí, ale není uzavřen; vně všech věcí, ale není vyloučen; nade všemi věcmi, ale není od nich odstrčen; pod všemi věcmi, ale není ponížen”. [3] Proto jsou původ, velikost, mnohost, krása, plnost, činnost a řád všech stvořených věcí právě “otisky nohou” a “otisky prstů” (vestigia) Boha. [4]