44.jpg

Kontinuum života

Nyní na hlubší úrovni chápu, co Ježíš myslel slovy “pokud neodejdu, Duch nemůže přijít” (Jan 16,7). Myslím, že normální vzorec v dějinách je, že každá generace přechází a staví mosty lásky a důvěry pro další generaci, která přichází po ní. To nejdůležitější pro nás všechny je, abychom byli někde spojeni. Pokud jste nikdy nemilovali, neexistuje žádný most. . . . 

Zůstaňte tam, kde je bolest

Právě tam, kde jste, v bolesti a smutku, právě tam je vhled, tam je odpověď, tam je moudrost. Tam je proměna, tam je znovuzrození. A nejste na to sami. Váš přítel, váš milenec, vaše rodina, váš pomocník – někdo z vaší party ji bude zprostředkovávat s vámi.

téma vzkříšení

Shrnutí šestnáctého týdne – Vzkříšení

Připomeňte si přeměnu housenky v motýla. Nejprve si představte jak se housenka se plazí, žvýká listy. Pak si vytvořte obraz toho, jak toto malé stvoření vytváří kokon, ve kterém bude viset. Představte si, že jste uvnitř tohoto tichého, temného prostoru metamorfózy. Dovolte si tiše sedět uvnitř tohoto prahu proměny

téma vzkříšení

Zaslíbení pro celé stvoření

Kde je tento vzkříšený Kristus? Všude a všude kolem nás – ve vás, ve vašem sousedovi, na dřínu venku, na pučící vinné révě, v mravencích, kteří vyskakují skulinami. Celý svět je naplněn Bohem, který prozařuje i ta nejtemnější místa našeho života.

téma vzkříšení

Postoj pro spravedlnost

Je to rozhodnutí nabídnout ruku, ne zaťaté pěsti. Je to “ten den”, o kterém jsme vždy snili, vynořující se v přítomnosti, den přicházející k nám a v nás. Je to tak odlišné od toho, co jsme očekávali – ale mnohem lepší. Tohle znamená být naživu, skutečně naživu.

téma vzkříšení

Nepřemožitelnost Boží lásky

Po celém tomto nádherném světě nás Bůh vyzývá, abychom rozšiřovali [Boží] království šalom – míru a svobody – spravedlnosti, dobroty, soucitu, péče, sdílení, smíchu, radosti a smíření. Bůh proměňuje svět právě v této chvíli skrze nás, protože Bůh v nás věří a protože nás miluje.