Opuštění falešného já

Nepropustit své falešné já ve správný čas a správným způsobem znamená právě to, že jsme uvízli, uvězněni a závislí na svém já. (Tradiční výraz pro to byl hřích, výsledek pocitu oddělenosti od Celku.) Objevení našeho Pravého Já není jen otázkou chronologického věku. Některé duchovně předčasně vyspělé děti prohlédnou falešné Já poměrně brzy. Někteří starci a stařeny si ho stále oblékají.

Co je falešné já?

Doufám, že se všichni ubíráme směrem k poznání toho, kým skutečně jsme, a opouštíme své zaujetí tím, jak vypadáme nebo jak se měříme. Když dospějeme k hlubšímu přijetí svého Pravého Já, poznáme, že naše identita pochází z Boží lásky, ne z toho, co si o nás myslí nebo říkají ostatní lidé. Není nic špatného na tom, že chceme prezentovat svou nejlepší tvář; ve skutečnosti by byla moje matka zklamaná, kdyby si myslela, že tvrdím něco jiného. Jen nesmíme nic z toho brát příliš vážně.

Těžba nesmrtelného diamantu

Objasnění a znovuobjevení Pravého Já pokládá pevný základ – a jasný počáteční cíl – pro všechna náboženství. Nemůžeme postavit žádný seriózní duchovní dům, pokud nejprve nenajdeme něco pevného a základního, na čem bychom mohli stavět – uvnitř svého Já! Platí zásada „podobné se podobá“. Bůh v nás již zná, miluje a slouží Bohu ve všem ostatním. 

Prosvětlením svého života odhalíte své pravé Já

Myslím že Bůh si nepřeje, abychom stáli tvrdohlavě jako podzimní dub, zahalený do fasády své ochrany. Abychom schovávali naše pravdivé, autentické já. Abychom jej zahalovali spletí větví falešné jistoty. Bůh si spíše přeje, abychom žili odhaleně jako japonský javor. Aby byla vidět naše pravá podstata .Aby rozkvétalo, naše pravé já bylo krásné ze všech stran. Abychom se cítili bezpečně a přitom prosperovali. Bůh touží po tom, abychom žili z celého srdce a opravdově jako jedineční, krásní, milovaní jedinci. Takové jaké nás stvořil Bůh. Abychom poznali Boha v nás, abychom celé své já zakořenili v Bohu, jako strom, který zakořenil v potoce. Pak poznáme Boží hlubokou, trvalou lásku k nám. . . .

Vaše Pravé Já je sám Život

Vaše Pravé Já je Život, Bytí a Láska. Láska je to, pro co jste byli stvořeni, a láska je to, kým jste. Když žijete mimo Lásku, nežijete ze svého pravého Bytí , nežijete s plným vědomím života. Píseň písní říká, že „Láska je silnější než smrt. . . . Záblesk lásky je zábleskem ohně, je plamenem JHVH“ (Píseň Písní 8:6, Jeruzalémská Bible). Vaše Pravé Já je malým plamínkem velké Univerzální Reality, kterou je Život sám, Vědomí samo, Bytí samo, Láska sama, samotné Boží Já.

Důvěřuj svému vnitřnímu já

Na rozdíl od hodnot světa je to právě nesmírná pokora, nikoliv arogance, které charakterizuje někoho, kdo žije v Pravém Já. Sice víte, že jste Dítě Boží, ale také víte, že jste si to nezasloužili a že toho nejste hodni. Je vám jasné, že jste dostali dar