Duch svatý - křest ohněm

Nesmírnost uvnitř tebe

Existuje Vnitřní připomínač a Vnitřní učitel (viz Jan 14,26; 16,4), který drží pohromadě všechny nesourodé a roztříštěné části našeho života, který vyplňuje všechny mezery, který vlastní všechny chyby, který odpouští všechna selhání – a který nás miluje do stále hlubšího života. To je popis práce Ducha svatého, který je pramenem, jenž v nás vyvěrá (Jan 7,38-39)

Násilí je oddělenost o Boha

Válka je duchovní problém

Jakmile potlačíme duchovní energii ve jménu tvrdého intelektu a vůle, nastoupí na místo Ducha tři ne tak zjevní démoni: účelnost, zákon a slušnost. Vidím mnoho křesťanů s dobrými úmysly, kteří žijí podle tohoto způsobu myšlení a neuvědomují si, že opustili dřeň evangelia pokoje a lásky a vkládají naději do “osvíceného” vlastního zájmu.