Jsme milovaní       

sme milovaní. Jsme důvěrně milováni dávno předtím, než nás milovali nebo zranili naši rodiče, učitelé, manželé, děti a přátelé. To je pravda našeho života. Je to skutečnost , kterou chci, abyste si sami pro sebe nárokovali. To je fakt, kterou vyslovuje hlas, jenž říká: “Ty jsi můj milovaný” [viz Mk 1,9-11].

zrání v nedokonalosti

        Spiritualita nedokonalosti  

Cvičení Boží přítomnosti, i když je zpočátku trochu obtížné, dosahuje v duši skrytě podivuhodných účinků, přitahuje hojnost Božích milostí, a když se provádí věrně, vede duši nepozorovaně k tomuto prostému uvědomění, k tomuto láskyplnému pohledu na všude přítomného Boha. To je nejsvětější, nejpevnější, nejjednodušší a nejúčinnější forma modlitby.

Nevinnost

Nevinnost: Týdenní shrnutí

Přítomnost je život s nohama pevně zakotvenýma v realitě, jakkoli se může zdát bledá a nejistá. Současnost znamená rozhodnout se věřit, že váš vlastní život stojí za hlubokou investici, místo abyste čekali na nějaký vzácný zázrak nebo pohádku. Přítomnost znamená, že chápeme, že tady a teď je posvátné, svátostné, protkané božskou nití i ve své prostotě. Zvláště ve své obyčejnosti.

život a rozjímání


Země je těhotná s Bohem

Věříme skutečně, že Bůh přebývá s námi, v našich životech a v přirozeném světě stvoření? Pohání nás Tělo Kristovo k tomu, abychom uvažovali o Bohu ve stvoření? Pokud ano, jak můžeme říci “Amen” na přijetí Těla Kristova a přitom se dopouštět ničení životního prostředí? Existuje rozpor mezi tím, co tvrdíme, že jsme, nebo spíše co tvrdíme, že vidíme, a tím, co skutečně děláme.