Ježíš jako prorok

Každý, kdo chce brát Ježíše vážně, musí být připraven stát se prorokem a mystikem. V dějinách Izraele před Ježíšem byli proroci vzácnými jedinci. Ježíšovým cílem bylo otevřít ducha proroctví všem…. Pak se i my všichni můžeme stát dostatečně odvážnými, abychom mohli promlouvat jako proroci.

V modlitbě je přítomen Bůh

Cílem modlitby je kvalitní vztah

Když se stýkáme se stabilním, šťastným a svobodným člověkem, staneme se i my takovými. Protože se nám jeho vzor líbí. Tak se vlastně víra šíří -prostřednictvím našich vztahů….Pro modlitbu usilující o vztah s Bohem je potřebné najít si své místo pro setkání. Místo na němž cítíme, že nejsme manipulováni, nejsme zneužíváni, nikdo nás neposuzuje ani nehodnotí. Příjemné místo.