Napětí nenásilí

Z perspektivy tvořivého nenásilí představují evangelia nový obraz toho, co znamená být člověkem. V Ježíšově životě objevujeme, že být člověkem znamená být nenásilný, být nenásilný znamená stát se, stejně jako Ježíš, plně člověkem….. Nenásilí nás vede k nejplnějším možnostem lidství – k tomu, abychom se stali lidmi univerzální lásky, univerzálního soucitu, univerzální solidarity, univerzálního míru, ba dokonce úplného nenásilí.

Angažované křesťanství

Lidé, kteří tráví hodně času v kostele, se často zdají být jedni z nejzlejší, arogantnějších a nejodsuzovanějších lidí, které jsem potkal. Všiml jsem si, že totéž občas platí i o mně….. Zdálo se, že křesťanství se pro mnoho lidí stalo spíše evakuačním plánem (jak dostat svou duši ze země do nebe) než plánem proměny (jak pomoci, aby se Boží vůle na zemi plnila tak, jak se plní v nebi).

 Uzdravení našeho násilí

Cesta k nenásilí. Přijměte, že nejste dokonalí, a odpusťte si. Nabídněte uklidnění větou typu „Jsem trpělivý“ nebo „Jsem schopen to zvládnout“. Pokud to pomůže, můžete si také vzpomenout na milující bytost, člena rodiny, přítele nebo domácího mazlíčka. Případně se soustřeďte na své tělo, abyste uvolnili případné napětí prostřednictvím dechu nebo uvolněním svalů a uvolněním myšlenek.

Mystické nenásilí

Ale je tu jedna věc: být přítomen utrpení a dotýkat se utrpení s láskou, aby se mohlo rozpustit v lásce, znamená být zakotven v pokoji, který nezávisí na výsledku úsilí, protože bez ohledu na to, jak to dopadne, nás Bůh nevysvětlitelně vede k Bohu, dech za dechem, okamžik za okamžikem. To je mystické nenásilí.

Milované společenství

Gándhí: Nikdy se nesnažil nic získat. Snažil se pouze projevovat lásku, a to je to, co ahimsa skutečně znamená. Není to jen negativní. Nenásilí nevystihuje její význam. Znamená to neúnavně projevovat lásku, ať se děje cokoli. To je význam nastavování druhé tváře.

Mezináboženské nenásilí

V době, kdy svět visí na pokraji jaderného a ekologického zničení a kdy vedeme válku ve jménu náboženství, musíme zkoumat náboženské kořeny nenásilí, stejně jako to dělal Gándhí. Možná pak uslyšíme výzvu k odzbrojení, abychom se navzájem objali jako sestry a bratři a přijali dar míru, který nám již byl dán.

Láska bez násilí

Potvrdil mou víru v sílu lásky, sílu dobra, sílu Boha, který skrze nás působí, aby překonal nenávist a násilí. Měl jsem hluboký pocit, že nenásilí skutečně funguje. V tu chvíli se nenásilí stalo mnohem víc než jen filozofickou myšlenkou nebo taktikou, která kdysi v Gándhího Indii dokázala něco změnit.

Násilí je oddělenost o Boha

Spirála násilí

Je to běh na dlouhou trať, stále se prohlubující uvědomování, každodenní odevzdávání našeho násilí Bohu, abychom byli časem proměněni odzbrojující Boží láskou a vysláni do světa války jako Boží tvůrci pokoje. . . .