Mezináboženské nenásilí

V době, kdy svět visí na pokraji jaderného a ekologického zničení a kdy vedeme válku ve jménu náboženství, musíme zkoumat náboženské kořeny nenásilí, stejně jako to dělal Gándhí. Možná pak uslyšíme výzvu k odzbrojení, abychom se navzájem objali jako sestry a bratři a přijali dar míru, který nám již byl dán.

Láska bez násilí

Potvrdil mou víru v sílu lásky, sílu dobra, sílu Boha, který skrze nás působí, aby překonal nenávist a násilí. Měl jsem hluboký pocit, že nenásilí skutečně funguje. V tu chvíli se nenásilí stalo mnohem víc než jen filozofickou myšlenkou nebo taktikou, která kdysi v Gándhího Indii dokázala něco změnit.

Násilí je oddělenost o Boha

Spirála násilí

Je to běh na dlouhou trať, stále se prohlubující uvědomování, každodenní odevzdávání našeho násilí Bohu, abychom byli časem proměněni odzbrojující Boží láskou a vysláni do světa války jako Boží tvůrci pokoje. . . .