Emoce

Emoční střízlivost  

Jak se dnes cítí vaše srdce? Uvědomění začíná v srdci. Toto obrácení se dovnitř může být revolučním činem. Můžeme se sami sebe zeptat, jak se cítíme, když se ráno probudíme. . . . Spřátelte se se svými pocity a vnímejte je jako varování, abyste o sebe pečovali po celý den.

Emoce

Spojení mysli a srdce

dyž lidé často říkají, že nemůžeme za to, jak se cítíme, mluví o svých pocitech. Můžeme pomoci tomu, jak své emoce prožíváme. Vytváří je naše nevědomé i vědomé myšlení a podmiňování. Když vysíláme své myšlenky, obvykle reagujeme a reagujeme na základě svých emocí.

Emoce

Emoční zralost

Pokud nám emoce nepomáhá lépe a pravdivěji číst situaci, musíme ji nechat jít – pro naše vlastní dobro. Většina z nás je přirozeně dobrá v připoutanosti, ale v odpoutání se nebo v odpouštění se trénujeme jen velmi málo. Musíme podstoupit riziko legitimního připoutání (plně procítit emoci), naučit se její důležité poselství a pak mít přítomnost a záměr se od této fascinující emoce odpoutat poté, co vykoná svou práci. To je dar a síla emocionálně zralého člověka.