Hebrejští proroci

 Shrnutí sedmého týdne 12. února – 17. února 2023

Neděle

Prorokův smysl pro judaismus je sociální náboženství, které vyzývá posluchače k lidskosti, ke společenství, ke spřízněnosti. Pouze v příbuznosti můžeme pochopit příbuznost s Bohem. -Richard Rohr

Pondělí

Čím více chodím s Bohem a Bůh chodí se mnou, tím více docházím k plnému významu toho, kdo jsem a co jsem. To znamená pokorně kráčet s Bohem. -Howard Thurman

Úterý

Proroci pomáhají lidstvu zakusit Boží patos, bolest, pocit, touhu, touhu po Bohu. -Richard Rohr

Středa

Chuldina prorocká slova změnila národní politiku. Její odhodlání říkat Boží pravdu – dokonce i tu tvrdou – konkrétně mužům u moci, změnilo běh dějin. -Kat Armas

Čtvrtek

Mohli bychom se pokusit popsat biblickou víru jako druh vnitřní autority, která vychází z naslouchání všemu, z překonání strachu, takže se člověk stává důvěrně spjatým se vším. -Richard Rohr

Pátek

Chlubte se vytrvalou láskou, vytrvalostí a dodržováním slibů azávazků, dlouhodobou věrností, díky níž to co mají i to co nemají, bohatí i chudí, černí i bílí zůstávají spolu ve společném osudu.-Walter Brueggemann

 Porozumění našim emocím

Praktikum sedmého týdne

Atlas lidských emocí

Brené Brown

  Pokud jsou hebrejští proroci Božími city, jak tento týden naznačuje Richard, pak jsou naše emoce také místem, kde se můžeme setkat s Bohem. Výzkumnice Brené Brownová ve své knize Atlas srdce, která popisuje více než pětasedmdesát určujících lidských emocí a prožitků, sdílí:

.. začíná cenný mi dary v dětství

Jeden z nejcennějších darů v mém životě mi dala moje maminka. Naučila nás, abychom se nikdy neodvraceli od bolesti. Ta lekce byla jednoduchá a jasná:

Neodvracejte pohled. Nedívejte se dolů.

Nepředstírejte, že nevidíte bolest.

Dívejte se lidem do očí.

I když je jejich bolest zdrcující.

A když se trápíte a máte bolesti, najděte lidi, kteří se vám dokážou podívat do očí.

Potřebujeme vědět, že nejsme sami – zvláště když nás něco bolí.

…a pokračuje mnoha otázkami dodnes

I po padesátce se potýkám se stejnými otázkami, které mě jako dítě uváděly do zmatku: Proč si navzájem způsobujeme tolik bolesti a proč se odvracíme od bolesti, když jediná cesta na druhou stranu boje vede skrze ni?…. Prostě to stojí mnohem víc energie a vytváří mnohem větší emocionální smršť než mít místo a požádat zranění nebo nejistotu o zvednutí židle…..

Snažme se pochopit své pocity

Každý den se naše pocity a zkušenosti projevují v našem těle, jsou utvářeny tím, odkud pocházíme a jak jsme byli vychováváni, řídí to, jak se projevujeme, a každý pocit má své jedinečné pozadí. Pochopení těchto pocitů a prožitků je naší životní prací. Čím více se toho naučíme, tím hlouběji můžeme pokračovat ve zkoumání.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

Brené Brown, Atlas of the Heart: Mapping Meaningful Connection and the Language of Human Experience (New York: Random House, 2021), 271–272.

Image credit: A path from one week to the next—Jenna Keiper, Bisti Badlands. Benjamin Yazza, Untitled 6. Jenna Keiper, Taos Snow. Used with permission. Click here to enlarge image.

Like this bird, the Hebrew prophets sing truth from new vantage points