rok 2023

Proroci patří do společenství     

. Měli jste někdy pocit, že na vás spočívá Boží Duch? Ačkoli jsou mnozí proroci v Bibli představeni jako jednotliví nositelé Božího slova, často existovalo společenství dalších proroků, z něhož pocházeli nebo s nímž byli spojeni. A kdo je tedy vaším společenstvím? … Pokud jste povoláni k prorockému úkolu, a myslím, že v některých ohledech jsme jimi všichni – kde je vaše prorocké společenství, které vás bude živit a podporovat, vést a pomáhat vám?

44.jpg

Hlasy našich předků       

Uznáním Timoteovy víry (víry zrozené z jeho babičky a mamá) Pavel ctí [a] . . uznává, že jejich víra je vírou společnou, která bere vážně vliv … žen, které ho formovaly a utvářely. . . .  Často přemýšlím, jak vypadala víra babičky Lois a maminky Eunice. Jak ji prožívaly? Byly oddané službě komunitě jako Tabita? Vedly domácí sbory jako Lydie nebo dávaly pokyny vedoucím jako Priscilla?

ekonomie nepočítání

Procvičování lepšího

Shelly Francis a Centrum pro odvahu a obnovu se ve své knize The Courage Way dělí o myšlenky, jak vytvářet prostor důvěry mezi lidmi různého původu a přesvědčení. Určili jedenáct “základních kamenů” nebo “základních pravidel”, které pomáhají posunout skupiny k větší důvěře, sounáležitosti a porozumění: