týden 42 jpg

Boží milující spravedlnost

Boží moc pro spravedlnost je právě Boží moc obnovit lidi, když jsou zlomeni nebo zraněni. Bůh používá jejich chyby, aby je osvobodil, obměkčil, osvítil, proměnil a uzdravil. Žádný text v Hebrejských písmech nepřirovnává Boží spravedlnost k pomstě na hříšníkovi.

Pavel - mystik

Proměna identity

Láska znamenala pro Pavla víc. Znamenala postavit se proti systémům moci, které vládly jejich světu, a spolupracovat s Duchem na vytvoření nového způsobu života, který by stál v protikladu k moudrosti současného světa. Láska a spravedlnost jdou přece ruku v ruce. Spravedlnost bez lásky může být brutální a láska bez spravedlnosti může být banální. Láska je srdcem spravedlnosti a spravedlnost je společenskou formou lásky.