Dokonalost spočívá v praktikování lásky

Strašná touha po jistotách a rigidním společenském řádu charakterizuje posledních pět set let západního křesťanství a duši to prostě vůbec neslouží. Jakmile jsme ztratili spiritualitu temnoty jako svého druhu světla, nebylo prostě moc prostoru pro růst ve víře, naději a lásce. A tak Bůh, jak dokládá Cesta dokonalosti, musí přicházet nepřímo: zastihnout nás nepřipravené a mimo kontrolu, když jsme prázdní, místo abychom byli plní sami sebe.

 Ježíšova cesta      

držuj nás a orientuj nás v realitě, ve které nyní žijeme.

Pomáhej nám udržovat tempo. Udržuj nás bdělé

na to, co by se dalo udělat právě teď.

„Budu tě posilovat a pomáhat ti;

podpořím tě svou spravedlivou pravicí.“

      -Izajáš 41:10

47-jpg

Škola vděčnosti      

Máme být vděční nejen v dobrých, ale i ve zlých časech; máme být vděční nejen v hojnosti, ale i v nouzi; máme si zachovat vděčnost nejen ve smíchu, ale i v slzách a smutku. Jeden z Ježíšových následovníků říká, že bychom se měli radovat i ve zkouškách, protože skrze zkoušky přichází trpělivost, charakter, moudrost (Jak 1,2-3). A jiný říká: „Naučil jsem se být spokojený se vším, co mám“ (Flp 4,11), takže může poučovat: „Děkujte za všech okolností“ (1 Sol 5,18).

týden 42 jpg

Příklad proroků  

Proroci byli vždycky takoví úžasní lidé, kteří chodili na zraněná místa. Šli tam, kde bylo utrpení, k lidem, kteří byli vyloučeni ze systému. Prohlédli modloslužby v centru systému, protože ti, kdo jsou ze systému vyloučeni, vždy odhalují provozní přesvědčení tohoto systému.

přesto mi právě toto poznání - že jsem ještě nežil lásku - umožňuje stát pod vodopádem nekonečného milosrdenství. Teprve pak vím, jak nechat milosrdenství volně proudit skrze mě. To, že ji nezaslouženě přijímám, mi umožňuje ji nezaslouženě dávat. 

Zjevení Boží lásky

Je možné, že pozemská říše, ne navzdory, ale právě díky své složitosti a zubatým hranám, nabízí právě možnosti pro vyjádření určitých aspektů božské lásky, které  nemohou být objeveny  žádným jiným způsobem?

Zůstaňte tam, kde je bolest

Právě tam, kde jste, v bolesti a smutku, právě tam je vhled, tam je odpověď, tam je moudrost. Tam je proměna, tam je znovuzrození. A nejste na to sami. Váš přítel, váš milenec, vaše rodina, váš pomocník – někdo z vaší party ji bude zprostředkovávat s vámi.

Otevírání dveří

Chápete, proč musíme mít k utrpení správný postoj? Každý den nás tolik věcí vyvede z míry – i kdyby to byla jen dlouhá zastávka na semaforu. Pamatujte však, že pokud svou bolest neproměníme, jistě ji přeneseme na své okolí, a dokonce i na další generace.