Meditace Richarda Rohra

Ukřižovaného Ježíše bychom už nikdy neměli definovat jako Boží svrchovanost nebo nadřazenost podobnou králům tohoto světa. Ti dominují, utlačují, podřizují, vykořisťují, a nechtějí být poslední jako obětní Beránek

Utrpení a obnova

V současném velkém utrpení světa je potřeba si položit otázku: jak naši bolest přijmeme? Budeme za ní vinit ostatní? Pokusíme se jí porazit? Jenže bez bolesti současný ani minulý svět nikdy nebyl (jen jsme se jí naivně vyhýbaly). Bolest se v tom pozitivním smyslu stává nakonec skvělým učitelem, i když s tím v současnosti nesouhlasíme a rozhodně to nechceme připustit. Pokud však bolest pokorně přijmeme, předáme i ostatním významné poselství.