Pět utěšujících zpráv od františkána Richarda Rohra OFM

audio https://cac.org/five-consoling-messages-2020-04-05/

(poznámka: ode mne je to velmi volně přestavěný text podle mého pochopení

Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Kolosanům 3: 3-4

Vždy se můžeme odrazit se ode dna, kam jsme dopadli. Kdo se nevyhýbá pádu, ale má odvahu pádem projít, přestane se pádů bát. V mnoha kulturách se pádům říká zasvěcení. Dáme-li souhlas Bohu s jeho nabízenou cestou, která je tak trochu vždy nejprve pádem, získáme na oplátku Boží doprovod. (platí to i v jiných kulturách)

Minulý týden jsme rozebírali náročné důsledky zasvěcení a jeho pět tak trochu negativních bodů.

Nyní přidávám protiváhu – pět zpráv, které nás uklidní. Upozorňuji, že fungují jen tehdy když je opravdu zažijeme, jinak jsou jen plochou teorií, a to i tehdy když jim věříme nebo i když věříme, že zkušenosti druhých jsou pravdivé.

Navrhuji o nich celý týden do další lekce postupně meditovat.

*První pravda je, že život je těžký, ale přesto jej lze pojmout tak, že jeho jho netlačí a břemeno je lehké (Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout) (Matouš 11:28).

*Druhá pravda je, že fakt v kontextu celého světa a historie nejste vůbec důležití, ale útěchou je, že si vás Bůh váží. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“(Lukáš 10:20).

*Třetí pravda je, že váš život opravdu někdy není vůbec k žití, ale útěchou vám může být, že vy už přece nežijete svůj vlastní život, ale žijete život Krista, který žije ve vás. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.(Galatským 2:20).

*Čtvrtá pravda je, že fakt nemáte nade vším kontrolu, ale na druhou stranu si můžete být jistě, že že to je jen zbytečná starost, K vašemu životu nemůžete přidat ani den. Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní?(Lukáš 12:26).

*Pátá pravda je, že nakonec jako všichni ostatní zemřete, ale vás utěšuje jistota, že od Boží lásky vás ani smrt nedokáže oddělit Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.(Římanům 8: 38-39).