47-jpg

Sdílení Boží milosti

Struktura darů ve vesmíru je strukturou vzájemně závislého společenství přírody a bližních, které se táhne napříč věky a v němž pečujeme o to, co nám bylo předáno, a jako odpověď dáváme dary druhým. Nejedná se o uzavřený kruh výměny; spíše se podobá kruhům, které se vlní na rybníku, když se do vody vhodí oblázek.

47-jpg

Postoj vděčnosti

Jsme Božím uměleckým dílem stvořeným v Ježíši Kristu. Jediné, co můžeme dělat, je být tím, čím nás činí Boží Duch, a být Bohu vděční za bohatství, kterým nás Bůh obdařil. Pokora, vděčnost a láskyplná služba druhým jsou pravděpodobně nejvhodnějšími odpověďmi, které můžeme učinit.

Druhý pohled

Toto je můj druhý pohled. Vyplatí se na něj čekat, protože jen druhý pohled vidí plně a pravdivě. Vidí sebe sama, druhého, a dokonce i Boha soucitnýma očima Boha samotného. Z tohoto místa musí vycházet opravdové jednání. Jinak je většina našeho jednání pouhou reakcí a nemůže přinést “trvalé ovoce” (Jan 15,16).

Neboj se

Řeka milosti

Zůstat v Božích rukou, důvěřovat mu, znamená, že se obvykle musíme zbavit připoutanosti na osobních pocitech – které stejně pominou. Hluboce věřící lidé rozvíjejí vysokou toleranci k nejednoznačnosti a začínají si uvědomovat, že je to jen malé já, které potřebuje jistotu nebo dokonalý řád po celou dobu. Boží já je v řece tajemství dokonale doma.