Žít v proudu

Nesnažte se to příliš řešit hlavou. Jen důvěřujte proudu té nejpřirozenější, nejdynamičtější a nejpozitivnější energie, která vámi již proudí. Vždycky to budete cítit jako Lásku.

Bůh stále tančí         

Bůh je v nás, protože my jsme v Kristu. Jako členové mystického těla se křesťané skutečně podílejí na božské přirozenosti Trojice. Nejenže se díváme na tanec, my tančíme tanec. Spojujeme ruce s Kristem a Duch proudí skrze nás a mezi námi a naše nohy se vždy pohybují v láskyplném objetí Otce….. Vidíme radostnou lásku Otce očima Syna. A s každým nádechem vdechujeme Ducha svatého.

Uvažování o Trojici

Jsme stvořeni k obrazu Božímu- jsme rodina

Trojice je samotnou podstatou Boha a tento Bůh je odstředivou silou, která proudí ven a pak centripetálně vtahuje všechny věci zpět do tance (v tomto světle čtěte 1 Kor 15,20-28). Jestliže tento Bůh tvoří “k našemu obrazu, podle naší podoby” (Genesis 1,26), pak musí existovat “rodinná podobnost” mezi vším ostatním a povahou Božího srdce.

             

Tvůj bližní jsi ty sám. Nejsou tu dva jedinci, z nichž jeden se snaží zlepšit se za cenu druhého nebo rozšířit lásku k druhému; jsou tu prostě dvě buňky jednoho velkého Života. Každá z nich je stejně cenná a potřebná. A jak se tyto dvě buňky vzájemně prolínají a zakoušejí tento jediný Život zevnitř, objevují, že “položit život za druhého” [Jan 15,13] neznamená ztrátu vlastního já, ale jeho obrovské rozšíření – protože nedělitelná skutečnost lásky je jediným Pravým Já.

Obrácení k Trojici           

Když neexistuje prvotní pochopení toho, kdo je Ježíš jako součást Trojice, bude Ježíš používán pro naše vlastní nacionalistické a egocentrické cíle, jako prostředek moci a vstupenka do nebe. Můžeme se všichni obrátit ne k Ježíši (jakkoli to musí znít divně), ale k Trojici, kde Ježíš Kristus skutečně existuje? Pouze uvnitř tajemství Trojice můžeme začít chápat, co Ježíš říká, jaký je smysl spásy a jaké je tajemství, do kterého nás zve. 

Trojice

Shrnutí týdenního rozjímání o Trojic

Můžeme doufat, že Duch svatý je naším vnitřním kompasem, který nás směřuje přes všechnu naši hloupost a chyby k oné hluboké vnitřní intuici, že jsme synové a dcery Boží. Bez ohledu na to, jak jsme ztraceni v tomto světě, kompas nás vede zpět “domů” – k lásce, k setkání, ke smysluplnému vztahu s Někým nebo jakkoliv to budete nazývat , vede nás k naší duši.

Trojice

Trojice je Láska

Trojice je Láska. Prostřednictvím meditativní modlitby se postupně dostaneme k pochopení, jak lásku ve světě projevovat. Naše srdce může doslova změnit naše myšlení. Změna myšlení směrem k Lásce pak změní i naše činy. Nechat růst lásku znamená, změnit vztahy v mém okolí na milující vztahy. O ony pak už způsobí růst vzájemnosti a rovnost i ve světě.