Trojice

Shrnutí týdenního rozjímání o Trojic

Můžeme doufat, že Duch svatý je naším vnitřním kompasem, který nás směřuje přes všechnu naši hloupost a chyby k oné hluboké vnitřní intuici, že jsme synové a dcery Boží. Bez ohledu na to, jak jsme ztraceni v tomto světě, kompas nás vede zpět “domů” – k lásce, k setkání, ke smysluplnému vztahu s Někým nebo jakkoliv to budete nazývat , vede nás k naší duši.

Trojice

Trojice je Láska

Trojice je Láska. Prostřednictvím meditativní modlitby se postupně dostaneme k pochopení, jak lásku ve světě projevovat. Naše srdce může doslova změnit naše myšlení. Změna myšlení směrem k Lásce pak změní i naše činy. Nechat růst lásku znamená, změnit vztahy v mém okolí na milující vztahy. O ony pak už způsobí růst vzájemnosti a rovnost i ve světě. 

Trojice

Obrazy Trojice

Poznáme to, když se mu odevzdáme, když přiznáme druhému vrozenou důstojnost a přiznáme hlas života – rostlině, zvířeti, stromu, nebi, bratru Slunci a sestře Měsíci, jak to vyjádřil můj otec František z Assisi. Kontemplativní mysl odmítá objektivizovat. Rozdává pouze náznaky, které podléhají subjektivnosti, sděluje našim smyslům podobenství, symboliku, působí skrze společenství se vším , skrze spojení s Ním. Můžeme použít jakákoli slova nebo obrazy, které jsou i užitečné, ale prostě najednou žijeme v živém vesmíru, kde už nikdy nemůžeme být osamělí.

Trojice

Ježíš v Trojici

á mluvím o že Bůh nám daruje naší “účast na božské přirozenosti”. Tak lze popsat našeho vnitřního člověka nebo Ducha svatého (Římanům 8:16-17). Právě na tomto základě musíme a můžeme budovat a přetvářet civilizaci života a lásky. Naše půda, kde můžeme sít, je dobrá a zcela nám darovaná!

Trojice

Tajemství Trojice

Bůh miloval, miluje a vždy to bude. My nemůžete zvrátit, zpomalit nebo omezit či zastavit přetékající vodní kolo božského soucitu a milosrdenství: Jeho láska je silnější než smrt. Bůh má jej jeden cíl, jde pouze jedním, stálým, věčným směrem. Totiž ke stále hojnějšímu a kreativnějšímu životu! A právě to lze zpodobnit jako celistvý vesmír od atomů po galaxie.