rok 2023

Proroci patří do společenství     

. Měli jste někdy pocit, že na vás spočívá Boží Duch? Ačkoli jsou mnozí proroci v Bibli představeni jako jednotliví nositelé Božího slova, často existovalo společenství dalších proroků, z něhož pocházeli nebo s nímž byli spojeni. A kdo je tedy vaším společenstvím? … Pokud jste povoláni k prorockému úkolu, a myslím, že v některých ohledech jsme jimi všichni – kde je vaše prorocké společenství, které vás bude živit a podporovat, vést a pomáhat vám?

realita komunity

Lidstvo je společenství

Jsme v podstatě společenské bytosti a já jsem jen jednou částí odrazu velkého Božího tajemství. Každý z nás je prostě jen jedním otiskem prstu nebo stopou Boha. Jsme bytostně propojeni jeden s druhým. Vzor vesmíru spočívá v tom, že jsme jedno.

realita komunity

Paradox společenství

Teprve když se uvidíme ve svém skutečném lidském kontextu, jako členové rasy, která má být jedním organismem a “jedním tělem”, začneme chápat pozitivní význam nejen úspěchů, ale i neúspěchů a nehod v našem životě. Mé úspěchy nejsou mé vlastní. Cestu k nim mi připravili jiní. Plody mé práce nejsou mé vlastní: připravuji totiž cestu k úspěchům jiných. . . .