realita komunity

Lidstvo je společenství

Shrnutí a procvičení dvacátého sedmého týdne 3. července – 9. července 2022

Neděle

“Skutečnost jako společenství” je šablonou a vzorem pro celý náš vesmír, od atomů po galaxie, a rozhodně i pro lidské společenství.

-Richard Rohr 

Pondělí

Ti, kdo upadnou do záchranné sítě mlčení, zjistí, že to vůbec není pád do individualismu. Pravá modlitba či kontemplace je naopak skokem do pospolitosti a společenství.

-Richard Rohr

Úterý

Jsme tu proto, abychom se stali společenstvím. Jsme na odysee s potenciálem a víme to. Byli jsme předurčeni k tomu, abychom učinili lidstvo lidštějším.

-Joan Chittisterová

Středa

Kultura vděčnosti musí být také kulturou vzájemnosti. Každý člověk, ať už člověk, nebo ne, je s každým dalším spojen ve vzájemném vztahu. Stejně jako mají všechny bytosti povinnost vůči mně, mám já povinnost vůči nim.

-Robin Wall Kimmererová

Čtvrtek

Jsme v podstatě společenské bytosti a já jsem jen jednou částí odrazu velkého Božího tajemství. Každý z nás je prostě jen jedním otiskem prstu nebo stopou Boha. Jsme bytostně propojeni jeden s druhým. Vzor vesmíru spočívá v tom, že jsme jedno.

-Richard Rohr

Pátek

A vy víte, že vaše životy jsou stejně složitě provázané jako nervové buňky v mysli velké bytosti. . . . Z této obrovské sítě nemůžete vypadnout. . . . Žádná hloupost, selhání ani zbabělost vás z té živé sítě nemůže vytrhnout.

-Joanna Macy Translated with www.DeepL.com/Translator (free version

Shromáždění jako společenství

Dvacátý sedmý týden Cvičení

Otec Richard nabízí několik praktických způsobů, jak zažít společenství a objevit větší realitu, která nás přesahuje: 

Nejsme soběstační a ani nezávislí – jsme součástí celku

Naše západní kultura se přiklání k soběstačnosti a nezávislosti a často potřebujeme připomenout, že jsme součástí většího celku a že ve svých touhách a úsilí o mír, spravedlnost a uzdravení nejsme sami. To je jeden z velkých darů toho, co obvykle rozumíme pod pojmem “církev” – solidární shromáždění lidí, kteří se společně modlí a hledají Boží přítomnost. 

Praktické rady jak se k celku připojit

Najděte nějaký způsob, jak se můžete připojit k životu, který je větší než váš vlastní. Zúčastněte se vigilie a sdílejte smutek a naději ve svém okolí nebo ve světě. Pochodujte s ostatními, abyste zviditelnili důležitý problém a vyjádřili svůj názor. Udělejte pouť na posvátné nebo porušené místo, abyste spojili své malé místo v čase s historií a širším významem. 

Naslouchejte Duchu Božímu – spojuje vás s životem

Odpočívejte s vědomím, že Boží Duch splétá vaši účast jako jedinou nit v rámci obnovujícího se vzorce života. Jste napojeni na zdroj Života!

Zažijte verzi této praxe prostřednictvím videa a zvuku. Experience a version of this practice through video and sound. 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), nadpisy překladatel

Prameny:

Adapted from Richard Rohr, A Spring within Us: A Book of Daily Meditations (Albuquerque NM: CAC Publishing, 2016), 294. 

Image credit: Perry Riddle, Lunch Hour in the Sun (detail), 1976, photograph, Illinois, public domain. Dick Rowan, California – Southern California Big Sur Coastal Area (detail), 1972, photograph, California. Flip Schulke, Inexpensive Retirement Hotels (detail), 1973, photograph, Florida, public domain. Jenna Keiper, 2022, triptych art, United States.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story.  

Image inspiration: Humanity – we find ways to connect with each other across location, age, and space.