Mechthildino volání k soucitu

Radikální soucit, který si představuje jako jádro praktického jednání, nemůže vzniknout z pocitu povinnosti nebo z donucení pravidly či emoce. Je to smysl srdce, který činí nesnesitelným být lhostejný k potřebám druhého nebo považovat někoho za „nižšího“ než sebe.

Soucit

Co děláte se svými myšlenkami a pocity? Běhají vám celý den v hlavě, aniž byste se o ně starali? Posouvají vaše srdce směrem k laskavosti? Kvality nesouzení, nenásilí, odpuštění a všímavosti čekají na to, až o ně budete pečovat…..

Se soucitem měníme strany

Soucit všechno mění. Soucit uzdravuje. Soucit napravuje zlomené a obnovuje to, co bylo ztraceno. Soucit spojuje ty, kteří se odcizili nebo o jejichž spojení se jim ani nezdálo. Soucit nás vytáhne z nás samých do srdce druhého a postaví nás na svatou půdu, kde si instinktivně zujeme boty a kráčíme v úctě. Soucit vyvěrá ze zranitelnosti a vítězí v jednotě.

Soucit prostřednictvím spojení

Máme schopnost vyléčit tuto zemi z jejích rozdělení, válek, násilí a nenávisti. Touto schopností je láska v nás, která umožňuje trpět s druhým a milovat druhého bez odměny. Láska, která překračuje ego, je láska, která léčí. Když kvůli lásce ztratíme sami sebe, zjistíme, že jsme schopni skutečné lásky.

Boží soucit a proroci

Milosrdenství nepřebíjí spravedlnost, ale překonává ji. Milosrdenství je hlubokým tajemstvím toho, kdo je Bůh. „Neboť já jsem Bůh a ne smrtelník, Svatý uprostřed vás a nepřijdu v hněvu“ (Oz 11,9). Základní Boží charakteristikou, vyvyšující božství nad všechny lidi, je Boží bezmezné milosrdenství, Boží láska jako lůno.

Zrcadlové utrpení vede k soucitu

Lidský soucit je nejlepší a nejjednodušší způsob, jak otevřít prostor srdce a jak nás přimět žít uvnitř vlastního těla. Bůh nikdy nechtěl, aby se z většiny lidí stali filozofové nebo teologové, ale chce, aby všichni lidé představovali Boží vlastní soucit a empatii. A je v pořádku, když to chvíli trvá, než se k tomu dostaneme.

Nekonečná láska v naší zlomenosti          

Bezpodmínečná pozitivní úcta lékaře k vám ztělesňuje propastnou nekonečnou pozitivní úctu Boha k vám jako milovanému. Přítomnost klinického lékaře se pak stává ztělesněným projevem vyvěrajícího pramene této hlubinné dimenze a dává vám najevo, že jste nepřekonatelně vzácní ve všech svých cestách. Shrneme-li Thomase Mertona, je ve vás něco, co nepodléhá brutalitě vaší vlastní vůle, neboť to ve vás zcela patří Bohu. [2]

Druhý pohled

Toto je můj druhý pohled. Vyplatí se na něj čekat, protože jen druhý pohled vidí plně a pravdivě. Vidí sebe sama, druhého, a dokonce i Boha soucitnýma očima Boha samotného. Z tohoto místa musí vycházet opravdové jednání. Jinak je většina našeho jednání pouhou reakcí a nemůže přinést „trvalé ovoce“ (Jan 15,16).