Nekonečná láska v naší zlomenosti          

Bezpodmínečná pozitivní úcta lékaře k vám ztělesňuje propastnou nekonečnou pozitivní úctu Boha k vám jako milovanému. Přítomnost klinického lékaře se pak stává ztělesněným projevem vyvěrajícího pramene této hlubinné dimenze a dává vám najevo, že jste nepřekonatelně vzácní ve všech svých cestách. Shrneme-li Thomase Mertona, je ve vás něco, co nepodléhá brutalitě vaší vlastní vůle, neboť to ve vás zcela patří Bohu. [2]

Druhý pohled

Toto je můj druhý pohled. Vyplatí se na něj čekat, protože jen druhý pohled vidí plně a pravdivě. Vidí sebe sama, druhého, a dokonce i Boha soucitnýma očima Boha samotného. Z tohoto místa musí vycházet opravdové jednání. Jinak je většina našeho jednání pouhou reakcí a nemůže přinést “trvalé ovoce” (Jan 15,16).

zrání v nedokonalosti

Síla ve slabosti

Zdá se, že nejsme tak svobodní, abychom byli upřímní, nebo si to dokonce uvědomovali, protože většina našich zranění je pohřbena v nevědomí. Je tedy naprosto nezbytné, abychom našli spiritualitu, která na tuto skrytou úroveň dosáhne. Pokud tomu tak není, nic se ve skutečnosti nezmění.