odevzdej sebe Bohu

Dovolit životu, aby stoupal i klesal

Důvěřujte sestupu dolů a Bůh se postará o vzestup. Odměnou lidstvu bude souznění s životním cyklem, souznění mezi sebou navzájem. Už nebude potřebovat vytvářet příběhy úspěchu pro sebe nebo příběhy neúspěchu pro druhé. Lidstvo může být v Ježíši svobodné a oduševnělé místo falešného šplhání do “nebe”.

Jednota v růzností

Všichni jsme Kristovo Tělo

Ano – všichni žijeme v absurdním systému. Pokud si to pokorně a upřímně přiznáme, budeme mít více síly spojit se dohromady. Kapitalismem jsme školeni srovnávat se s druhými, soutěžit s nimi. Jenže evangelium to narušuje tím, že říká, že především jsme jedno; a pak dodává: ale že každý z nás jsme jedineční. Udržet jednotu a naši individualitu pohromadě pomáhá odhalovat křesťanské tajemství: “Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. ” (1 K 12,27 Eku).

Setkání s Bohem skrze Bibli

Můžeme být “přáteli” s Bohem?

Ježíš tak představuje své přátele (učedníky) svému příteli (Bohu) v každodenní modlitbě známé jako „Otče náš“. Ducha těchto slov možná lépe vystihuje “Otče náš příteli” nebo jen “náš příteli”. Tato myšlenka “našeho přítele v nebi” byla tehdy revoluční, protože Ježíš, se choval jako prostředník pro společenství s Bohem. Ježíš odstranil posvátnou propast mezi Bohem a námi.

Bůh pro všechny

Vítejte u společného stolu

Cituji z encykliky :Eucharistie tvoří plnost svátostného života, ale není to odměna za dokonalost. Je velkorysým lékem a potravou pro slabé.” ….Častokrát se chováme jako kontroloři milosti a nikoli jako její příznivci. Církev ale není celnice, je otcovským domem, kde je místo pro každého i s jeho úmorným životem]