odevzdej sebe Bohu

Dovolit životu, aby stoupal i klesal

Důvěřujte sestupu dolů a Bůh se postará o vzestup. Odměnou lidstvu bude souznění s životním cyklem, souznění mezi sebou navzájem. Už nebude potřebovat vytvářet příběhy úspěchu pro sebe nebo příběhy neúspěchu pro druhé. Lidstvo může být v Ježíši svobodné a oduševnělé místo falešného šplhání do „nebe“.

Jednota v růzností

Všichni jsme Kristovo Tělo

Ano – všichni žijeme v absurdním systému. Pokud si to pokorně a upřímně přiznáme, budeme mít více síly spojit se dohromady. Kapitalismem jsme školeni srovnávat se s druhými, soutěžit s nimi. Jenže evangelium to narušuje tím, že říká, že především jsme jedno; a pak dodává: ale že každý z nás jsme jedineční. Udržet jednotu a naši individualitu pohromadě pomáhá odhalovat křesťanské tajemství: „Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. “ (1 K 12,27 Eku).

Setkání s Bohem skrze Bibli

Setkání s Bohem v Bibli 

Nejde ani tak o to stát se duchovními bytostmi, jako spíše o to, jak se stát lidmi. Bible říká, že duchovními bytostmi už jsme; jen to ještě nevíme. Bible se vám pomáhá proniknout do tajemství tím, že ukazuje Boha v obyčejném životě. 

Setkání s Bohem skrze Bibli

Bůh se zjevuje v našich obyčejných životech

Naším pokušením je nyní a vždy důvěřovat naší tradici víry místo důvěřovat Bohu. Není to to samé! V naší tradici mluvíme o lidech, kteří v minulosti důvěřovali Bohu, ale není to o naší víře. Je to jen smutný důvod, jak se vyhnout naší osobní zkušenosti, bojíme se setkáním s živým Bohem, vyhýbáme se vtělení.

Setkání s Bohem skrze Bibli

Můžeme být „přáteli“ s Bohem?

Ježíš tak představuje své přátele (učedníky) svému příteli (Bohu) v každodenní modlitbě známé jako „Otče náš“. Ducha těchto slov možná lépe vystihuje „Otče náš příteli“ nebo jen „náš příteli“. Tato myšlenka „našeho přítele v nebi“ byla tehdy revoluční, protože Ježíš, se choval jako prostředník pro společenství s Bohem. Ježíš odstranil posvátnou propast mezi Bohem a námi.

Setkání s Bohem skrze Bibli

Pochopení Božích slov se děje skrze vztah

Je omyl myslet si že Bible je ústavní zákon. Rozhodně jí není. Nedostačuje ani jako cestovní mapa pro náš úspěšný život, ani jako soubor plánů pro vybudování skvělého života (instituce nebo národa), a není ani „návodem k obsluze“ . . . Bible je mnohem víc! Je přenosnou knihou pro rozhovor o živém Bohu a pro náš rozhovor s ním.

Bůh pro všechny

Vítejte u společného stolu

Cituji z encykliky :Eucharistie tvoří plnost svátostného života, ale není to odměna za dokonalost. Je velkorysým lékem a potravou pro slabé.“ ….Častokrát se chováme jako kontroloři milosti a nikoli jako její příznivci. Církev ale není celnice, je otcovským domem, kde je místo pro každého i s jeho úmorným životem]