Setkání s Bohem skrze Bibli

Škola vztahů

Pátý týden: Setkání s Bohem skrze Bibli

Od mládí jsem miloval Bibli (Richard Rohr)

Bible – intimní kniha

Bible mne začala zajímat v roce 1960 kdy Druhý vatikánský koncil prohlásil, že Bible neodhaluje představy o Bohu, ale že v ní Bůh odhaluje sám sebe. Písmo a náboženství se pro mě nestaly pouhými doktrínami nebo moralismy, ale láskou, vzájemnou výměnou života a jeho intimity.. Bible je úžasná sbírka knih a dopisů napsaná o milostném vztahu mezi Bohem a naší duší a také mezi Bohem a dějinami světa.

Bible je o vztahovosti

Dalo by se říci, že původním plánem všeho, co bylo stvořeno, je vztah. Kvůli tomu použil Jan slovo Logos (Jan 1:1). Prvním slovem pro realitu byla vztahovost. Všechno je sjednoceno, jakoby z jednoho kusu. To, jaký vztah máme k Bohu, o nás prozrazuje, jaký vztah máme ke všemu ostatnímu. Jaký vztah máme k Bohu, tak se projevujeme aktivně vůči světu. Ať už si to uvědomujeme nebo ne (1 Jan 4:20). Jaký vztah máme k jednomu, jak se k němu chováme, takový máme i ke všemu ostatnímu!

Bible nás povede tak kde je Ježíš

Je důležité číst celou Bibli jako výuku vztahů. Bible lidstvo pomalu učí stát schopným žít uvnitř všeho stvoření. Charles Williams (1886–1945) nazval „sounáležitost“. [1] Všechno stvoření je nakonec jakoby vtaženo a svedeno do obrovského Spoluvlastnictví. „Připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“ říká Ježíš (Jan 14:3 CSP). Spása nás vytváří tak, že jsme schopni dívat se jako Bůh a nedíváme se jako dřív.

Bibli je dobro i zlo

Věřím, že Písmo – což je nebezpečná kniha ve špatných rukou – můžeme v bezpečí číst pouze tehdy, pokud se nějakým způsobem podílíme na božském pohledu lásky. Život modlitby nám pomáhá rozvinout třetí oko, které dokáže číst mezi řádky a najít zlatou nit, která směřuje k začlenění do milosrdenství a spravedlnosti. Co tomu překáží? Zatvrzelé srdce, náchylnost k posuzovaní druhých, strach před Bohem, jakákoli potřeba vyhrát nebo dokázat, že my máme pravdu To vše může překazit a překroutit i ten nejinspirativnější text Písma. Stejně jako předešlé vlastnosti mohou pokazit každý lidský rozhovor a nebo vztah. Nenávistní lidé najdou v Písmu nenávistné verše, které potvrdí jejich posedlost smrtí. Milující lidé tam najdou milující verše, které je povolávají k ještě větší lásce k životu. Oba druhy veršů jsou v Bibli!

Zesnulý křesťanský autor Rachel Held Evans povzbuzuje se při čtení Bible zapojit se do vzájemného procesu inspirace jednoho od druhého:

Inspirace je o spolupráci s Bohem

Inspirace není o nějakém odtělesněném éterickém hlasu, který diktuje slova nebo poznámky katatonickému (př.: ztrnulému) hostiteli. Naopak. Je to proces spolupráce, svátostné dávání a braní, partnerství mezi Stvořitelem a námi. Bůh je živý, stále dýchá. Bible je inspirovaná i umí inspirovat. Naším úkolem je jen napnout plachty a nebo připravit uhlíky k ohni, diskutovat a debatovat. Stejně jako to dělal biblický Jákob když zápasil s tajemstvím, rozhodnut, že neustoupí dokud mu Bůh nedá požehnání. [2]  [Souhlasím s ním a je mi smutno, že více nepopsal to, co Rachel tak jasně viděla už dřív. —Richard]

1] Williams described co-inherence as “a natural fact as well as a supernatural truth” that applies to humanity as well as the Trinity in his book The Descent of the Dove: A History of the Holy Spirit in the Church, published in 1939.

[2] Rachel Held Evans, Inspired: Slaying Giants, Walking on Water, and Loving the Bible Again (Nashville, TN: Nelson Books, 2018), xxiii–xxiv.  

Adapted from Richard Rohr, Essential Teachings on Love, selected by Joelle Chase and Judy Traeger (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2018), 77, 100, 120, 85.

Image Credit: Barbara Holmes, Untitled 17 & 20 (detail), 2021, photograph, United States, used with permission. Warren K. Leffler, Civil rights march on Washington, D.C., 1963 (detail), Photograph, public domain. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to core teacher Dr. Barbara Holmes as part of an exploration into contemplative photography. Her photos are featured here together with historical images in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image Inspiration: The Bible reveals the ongoing work of liberation by God and God’s people. It is a bridge to our understanding of God moving through the ordinariness of time and space. Just like this river: symbolizing the continuing story of the struggle for justice as it flows around and through this freedom fighter of the 1960s.