Ježíš je tvůrce

Víra v Krista by nás měla pohánět k tomu, abychom byli milující a svobodní, abychom vytvářeli nové celky, a tím vytvářeli novou budoucnost pro lidskou osobu, pro společnost a pro celé pozemské společenství.

 Uzdravení našeho násilí

Cesta k nenásilí. Přijměte, že nejste dokonalí, a odpusťte si. Nabídněte uklidnění větou typu “Jsem trpělivý” nebo “Jsem schopen to zvládnout”. Pokud to pomůže, můžete si také vzpomenout na milující bytost, člena rodiny, přítele nebo domácího mazlíčka. Případně se soustřeďte na své tělo, abyste uvolnili případné napětí prostřednictvím dechu nebo uvolněním svalů a uvolněním myšlenek.

Posvátná realita

Františkánský teolog svatý Bonaventura (asi 1217-1274), navazující na Ježíšovo vtělení a Františkovu lásku k celé přírodě, viděl ve všem stopy či otisky Boha. Celý svět je “vtělením” Božího tajemství, ba přímo “Božím tělem” (viz Řím 8, 19-23). Ježíš je mikrokosmem makrokosmu, hologramem celku, korporativní osobností lidstva – jinými slovy, zástupcem všeho a všech ostatních (viz Kol 1,15-20). 

Ježíš plakal

Básnířka Ann Weems (1934-2016) zažila tragédii na vlastní kůži, když byl zavražděn její jednadvacetiletý syn. Svůj hluboký zármutek vložila do psaní vlastních verzí žalmů nářků. Zde si bere příklad z Ježíšova vlastního pláče:

Svěřit Ježíši svou zranitelnost

Naklonil jsem se tedy blíž a zašeptal Ježíšovi své tajné “Miluji tě”. A v tom okamžiku mezi námi došlo k uvědomění, že tato záležitost je jednou provždy vyřešena. Věc spočívala v tom, že dobrá zpráva o Boží lásce k nám se nikdy neměří naší schopností být věrní tomu, kým víme, že nás Bůh ve svém srdci volá být. Jediným měřítkem Boží lásky k nám je totiž nezměrná šíře Boží milosrdné lásky, která nás prostupuje a bere si nás k sobě uprostřed našich kolísavých a bludných cest. 

 Ježíšova cesta      

držuj nás a orientuj nás v realitě, ve které nyní žijeme.

Pomáhej nám udržovat tempo. Udržuj nás bdělé

na to, co by se dalo udělat právě teď.

“Budu tě posilovat a pomáhat ti;

podpořím tě svou spravedlivou pravicí.”

      -Izajáš 41:10

Sestupná cesta      

Autentické křesťanství není ani tak systém víry, jako spíše systém života a smrti, který nám ukazuje, jak se vzdát svého života, jak se vzdát své lásky a nakonec jak se vzdát své smrti. V podstatě jde o to, jak se rozdat – a přitom se spojit se světem, se všemi ostatními tvory a s Bohem.

Cesta bez mapy

Konvenční křesťanství (mnoha různých denominací) raději vidí Ježíše jako směrnici nebo cíl než tuto cestu; pro ně je “cesta” podstatné jméno, nikoli sloveso. Na cestě bez mapy je však vše pohybem. Neexistuje žádný cíl, pouze obklopující přítomnost lásky.