Bůh je milovaný

Přináším sebe sama

Přináším spiritualitu, která… je kontemplativní a biblická a holistická, přináším do náboženství celek mysli a představivosti, paměti, pocitů a vášně a emocí a intenzity, víru, která je ztělesněnou, vtělenou chválou, spiritualitu… která vykročí ve víře, která se opírá o Pána, spiritualitu, která je komunitní, která se snaží chodit a mluvit a pracovat a modlit se a hrát si společně. . .

realita komunity

Ztělesnění Boha

Jsme v podstatě společenské bytosti a já jsem jen jednou částí odrazu velkého Božího tajemství. Každý z nás je prostě jen jedním otiskem prstu nebo stopou Boha. Jsme bytostně spojeni jeden s druhým. Základ společenství musí vycházet ze Skutečnosti a z toho, co je. Nejlepším způsobem, jak toho můžeme ve společenství dosáhnout, je přetvořit svůj životní styl na to, co je.

21 obnova křesťanství

Co znamená osvobodit Ježíše?

Ježíš nebyl uzavřen v budově, neměl lockdown. Ježíš byl u našich stolů doma, byl s námi na procházkách a výletech, byl přítomen v hudbě, umění a knihách a byl viditelný ve tvářích prostřednictvím Zoomu. Byl s námi, když jsme měli pocit, že už nemůžeme nic dělat, zahlceni prací a online školou. Ježíš byl s námi, když jsme se přes mobilní telefony modlili s nemocnými v nemocnici. Ježíš nás nenechal trpět samotné.

21 obnova křesťanství

Zůstat a nemlčet

Byl blázen, když zůstal v boji s náboženskými strážci své doby a pojmenoval jejich zkaženost a jedovatost pečlivě volenými slovy jako “obílené hroby” a “hejno zmijí” [Matouš 23,27.33]? Bylo by moudřejší, kdyby v tichosti odešel do Indie a stal se hinduistou, nebo kdyby v tichosti odešel do Číny a stal se buddhistou, místo aby zpochybňoval status quo svého vlastního náboženství?

Vývoj náboženství

Příležitosti k transformaci církve

Buď budeme i nadále jen přežívat a zoufale lpět na stávajícím systému a dosavadním způsobu života a nebo se vžijeme do role průkopníků, kteří se vydávají do neznáma, objevovat nové způsoby, jak naplnit život vírou. Současný úpadek našich dosavadních struktur nám dává šanci nechat je za sebou a vydat se na dobrodružství přeměny.