Neboj se

Nový důvod nebát se

Bůh bere ohled na každého jednotlivce – má obrovský význam při hledání původu strachu. V současném světě totiž sociálně znevýhodněný člověk nedostává odpověď na nejdůležitější jeho vnitřní otázky. A přitom právě na na nich závisí jeho duševní zdraví. Jsou to odpovědi na otázky: “Kdo jsem? Co jsem?”  

Neboj se

Co uděláme se svým strachem?

Strach a co s ním? Ježíš nás vybízí, abychom objevili, že náš strach je vetkán i do Božího vlastního života, že jeho život je tajemně vetkán do všech děsivých věcí, které se nám jako lidským bytostem mohou stát a které se i dějí. To nás osvobozuje od strachu uprostřed jakékoliv strašlivé situace.