Je čas na františkánskou renesanci

Vztah mezi Františkem a Klárou modeloval toto: všichni jsme si rovni – muži i ženy, bohatí i chudí, zdraví i nemocní, dobře oblečení i oblečení v hadrech, papež i biskup i laik. František nás dokonce učí odmítat rozlišovat mezi křesťanem a muslimem, židem a ateistou, protože všichni jsme milováni Bohem.

Boží láska obnovuje

Jak říká Izajáš o Bohu: “Mé myšlenky nejsou vaše myšlenky a vaše cesty nejsou mé cesty” (Iz 55,8). Obávám se však, že jsme Boha do značné míry stáhli do “našich myšlenek”. Myslíme si, že strach, hněv, božské zastrašování, hrozby a tresty přivedou lidi k lásce. Nemůžeme vést lidi k nejvyšší úrovni motivace tím, že je budeme učit té nejnižší. Bůh vždy a navždy modeluje tu nejvyšší a naším úkolem je pouze “napodobovat Boha” (Ef 5,1).

Naděje vytváří prostor pro lásku  

Naděje vytváří ve světě prostor pro lásku. Všichni ji můžeme sdílet, všichni v ni můžeme věřit, i když se ve všech ostatních ohledech radikálně lišíme. Už se nemusíme bát svých odlišností, protože máme společný základ. Můžeme doufat společně – proto nás naděje osvobozuje. Osvobozuje nás od strachu z druhého.

Milovaný touží po činu 

To, co od nás Milovaný chce, je čin. Chce, abyste se o ni postarali, když je některá z vašich kamarádek nemocná. Nebojte se, že přerušíte svou zbožnou praxi. Mějte soucit. Pokud ji něco bolí, cítíte to také. Pokud je to nutné, postíte se, aby se mohla najíst.

Neboj se

Nový důvod nebát se

Bůh bere ohled na každého jednotlivce – má obrovský význam při hledání původu strachu. V současném světě totiž sociálně znevýhodněný člověk nedostává odpověď na nejdůležitější jeho vnitřní otázky. A přitom právě na na nich závisí jeho duševní zdraví. Jsou to odpovědi na otázky: “Kdo jsem? Co jsem?”  

Neboj se

Být něžný na svůj strach

Věřím, že strach má v sobě až posvátný potenciál vyvolat v nás úctu. Vede nás k hlubokým myšlenkám bezpečí a důvěry. Vytváří z nás lidi kteří se odváží zabývat se neznámým. Z něhož neznáma jsme pak schopni udělat tajemství místo prostoru hrůzy.

Neboj se

Co uděláme se svým strachem?

Strach a co s ním? Ježíš nás vybízí, abychom objevili, že náš strach je vetkán i do Božího vlastního života, že jeho život je tajemně vetkán do všech děsivých věcí, které se nám jako lidským bytostem mohou stát a které se i dějí. To nás osvobozuje od strachu uprostřed jakékoliv strašlivé situace.