Naděje jako Teologická ctnost.

“Přijď, Pane Ježíši” je výzvou ke skoku do opravdové svobody a ponoření se do plného odevzdání. Tak zní opravdová ctnost naděje. Naděje je trpělivá a důvěřivá ochota žít bez strachu z toho co bude, žít bez lidských dočasných řešení. Naděje znamená být spokojený se životem a být dokonce šťastný.