Universum 4/2022vMichael Martínek a Jiří Baroš – výpisky

Michael Martínek :I politika je určitým způsobem pastorace…Politik lze chápat jako vyjádření lásky k bližnímu.

Jednotlivec může pomoci druhému člověku v nouzi, ale jestliže se spojí s dalšími a uvede v život procesy bratrství a spravedlnosti pro všechny stupuje na pole lásky, na pole politické.

Úkolem lásky je je však také pracovat na změně společenských podmínek, které způsobily utrpení nějakého člověka, byť ho přímo neznáme. Pomůžeme-li starému člověku přejít řeku, je to úkon lásky, když pro něj politik vybuduje most, je to také úkon lásky.

Politika je projev láska k největšímu počtu lidí. Dialog, milosrdenství a etika odpovědnosti.

Je jasné, že s diktátorem nelze vést dialog, ale je možné hledat hranici, kdy dialog s někým jde vést a kdy už opravdu ne… Opravdový dialog ve společnosti předpokládá, že jsme schopni respektovat názor druhého a připustit, že může obsahovat legitimní přesvědčení nebo zájmy.

č.24: jsme povoláni milovat každého bez výjimky, ale milovat utiskovatele neznamená dovolit mu, aby nás dál utiskoval, nebo ho nechat aby si myslel, že jeho jednání je přijatelné. Naopak opravdová lka k utiskovateli hledá způsoby, jak ho v jeho utlačování zastavit.

Tváří v tvář složitosti světa a neschopnosti nebo neochotě přijímat odpovědnost znovu a znovu takoví lidé hledají silného vůdce, který vyřeší jejich problémy výměnou za poslušnost a loajalitu.

Papež František neodmítá teorii spravedlivé války, ale říká, že je potřeba s ní zacházet velmi opatrně: proto je dnes velice nesnadné dovolávat se srozumitelných kritérií vypracovaných v dřívějších staletích a mluvit o možnosti spravedlivé války…. málokdy lze jednoznačně rozeznat agresora a oběť.

Fratelli tutti Jiří Baroš: Za společným dobrem jdeme nejen na mistní úrovni, nebo na úrovni států, ale jako celá lidská rodina (papež František) První antopolgický princip ke princip důstojnosti lidské osoby…. Stát by si neměl nárokovat monopol na jakousi skupinovou osobnost. To je vyjádřeno principem subsidiarity.Musíme si uvědomi vzájemnou závislost. Jako lidstvo vytváříme společný domov ato nám ukládá určitou odpovědnost.

Různost je něčím pozitivní. Neměly bychom jí chápat jako protiklady, ale jako příležitost k plodnému napětí. ..Jednota má převahu nad konfliktem, realita je důležitější než idea, celek je nadřazen části. .. Rozdíly , které vznikaj mezi náboženstvími, mezi lidmi, jsu svým způsobem tvůrčí, vytvářejí napětí a v jejich řešení spočívá pokrok lidstva.

Naše synovství – spojuje nás, že jsme děti jednoho Otce -nám vytváří specifické bratrství.

Papež František: mysli globálně, jednej lokálně. Žij svůj život s touto univerzální perspektivou, ale začni na tom místě, kde právě jsi. A začni na tom místě s těmi druhými, které máš vedle sebe.